http://www.hristiyan.net

Yorum Bilimi Ana Sayfa

Yorum Bilimi Kitabı Ana Sayfa

Kutsal Kitap'ı Anlamak:

YORUM BİLİMİ

Prof. Dr. R.C. Sproul

Türkçesi: Hande Taylan

Müjde Yayıncılık Vişne Sokak 4/11 Kadıköy - İstanbul

İsteme Adresi: P.K. 107 Kızıltoprak Kadıköy - İstanbul

ISBN-975-7889-42-3

 

İçindekiler

Önsöz                                                                                        5

Giriş                                                                                          9                                  

1. Neden Kutsal Kitap’ı Etüt Etmeli?       (40 KB)               11
    İki Mit                                                                                   11
    Kutsal Kitap’ın Açıklığı                                                            14
    İstek Sorunu                                                                        17
   Kutsal Kitap Etüdü Hakkında Kutsal Kitap’ ın
Kendisinin Söyledikleri
                                                              20

Tanrı’nın Gerçeğinin Açıklanışı olarak Kutsal Kitap                     25

    Teori ve Pratik                                                                     27
    Duyumcu Mesih İnanlısı                                                       30
    Görev Konusu                                                                     35

2. Kişisel Kutsal Kitap Etüdü ve Kişisel Yorum   (39 KB)     37

Martin Luther ve Kişisel Yorum                                                37

Objektiflik ve Sübjektiflik                                                         42

Öğretmenin Rolü                                                                      47

3. Hermenütiks: Yorum Bilimi       (56 KB)                           51       

Kutsal Kitap Kendi Kendini Yorumlar                                          52

Kutsal Kitap’ı Harfiyen Yorumlamak                                            55

Harfiyen Yorum ve Edebi Türün Analizi                                       56

Mecaz Sorunu                                                                            62

Ortaçağ’daki Yorum Yöntemi: “Quadriga”                                    63

Dilbilimsel-Tarihsel Yöntem                                                        66

Kaynak Eleştirisi                                                                        68

Yazarın Kim Olduğu ve Belgenin Ne Zaman Yazıldığı                  69

Gramer Hataları                                                                         72

4. Kutsal Kitap Yorumunun Pratik Kuralları        (137 KB)   75

 Kural 1. Kutsal Kitap’ın Herhangi Başka Bir Kitap
Gibi Okunması Gerekir

                                                                                                   75
 Kural 2: Kutsal Kitap’ı Yaşarcasına Okuyun                                77

 Kural 3: Tarihsel Anlatımların Öğretisel Yönlerine
Göre Yorumlanması Gerekir
                                                        82

 Kural 4: Açık Olmayan Şeyler Açık Olan Şeylerle
Yorumlanmalıdır
                                                                          91

 Kural 5: Sözcüklerin Anlamlarının Tam Olarak Ne
Olduğunu Bulun
                                                                         97

 Kural 6. Kutsal Kitap’taki Paralellikleri ya da
Benzerlikleri Dikkate Alın
                                                          105

 Kural 7. Özdeyişler ile Yasa Arasındaki Farkı
Dikkate Alın
                                                                               110

 Kural 8. Yasanın Lafzı ile Ruhu Arasındaki Farkı
Gözden Kaçırmayın
                                                                   113

 Kural 9. Benzetmeleri Yorumlama Konusunda
Dikkatli Olun
                                                                             118

Kural 10. Gelecekteki Olayları Bildiren
Peygamberlikleri Yorumlarken Dikkatli Olun... 
                          121

5. Kültür ve Kutsal Kitap       (60 KB)                                    127
 Kültürel Şartlanma ve Kutsal Kitap                                          128
 Kültürel Şartlanma ve Okur                                                     131
 İlke ve Adet                                                                            134
 Pratik İlkeler                                                                           136

 

 
Hristiyan.Net'i Açılış Sayfanız yapmak için tıklayınız.
9 Ağustos 2003 tarihinden beri  sayfa gösterimi aldık.
Destek olmak ya da reklam vermek için, lütfen webmaster@hristiyan.net adresine mail atınız.