http://www.hristiyan.net


http://www.incil.biz

 

Temeller Ana Sayfa


 

Westminster İnanç Açıklaması

 

Westminster Kongresi 1 Temmuz 1643 yılında Londra Westminster Manastırı’nda toplanmıştır. Bu kongrede 5 yıl 2 gün boyunca gerçekten derin ve dürüst bir tartışma yapılmıştır. Kilise tarihçilerinin aktarımına göre bu, yeryüzünde Hristiyanlık gerçeğini maddeler halinde özetlemek ve yaşanılabilir biçimde anlaşılır hale gelmesini sağlamak için yapılan en titiz çalışmadır. Bu kongreye 121 önder, Lordlar kamarasından 10 üye, avamdan 20 üye ve oy vermemelerine karşın etkileri olan İskoçya’dan 8 temsilci katılmıştır. İngiliz Parlamentosu’nun yönlendirişinde bu kişilerin hedefleri yalnızca Kutsal Kitap’a uygun düşünmek ve Kutsal Yazıların anlatmak istediğini açık bir dille ortaya koymaktı. Westminster Kongresi’nin olduğu dönemde yaşamış olan Richard Baxter, kendi otobiyografisinde bu kongreden de bahsetmiştir. Yazılarında şöyle demektedir: “Bu kongreye katılan kişiler gerçekten öğrenmeye açık, Tanrısal yaşam süren, din adamlığını üzerlerinde taşıyan ve sadık kişilerdi. Elçiler döneminden şimdiye kadar hiçbir sinod bunun kadar ve Dort Sinodu kadar kaliteli olmamıştır.” Anglikan Kilisesi’nden Dean Stanley Westminster İnanç Açıklaması’nı “Tanrı’nın öğretişinin açıklanışı açısından diğerlerinden çok daha derin” olarak değerlendirmektedir. 33 bölümde bütün Hristiyan inancının öğretişi özetlenmektedir. Kutsal Yazıalr temelinden başlanarak, son yargıya kadar uzanan bir özet sunulmaktadır. Her bir bölüm kendi içinde oldukça tutarlıdır. J. M. Frame bu çalışmanın bazı özelliklerine şöyle değinmektedir;

 

1)       Kutsal Yazılar konusunda olan ilk bölüm bütün protestan inanç açıklamaları içinde en iyi olanıdır.

2)       Özellikle önceden seçilme konusunda oldukça net bir anlatım vardır. (3,5,9,17. bölümlerde) İnsan kurtuluşu dahil olmak üzere Tanrı isteminin herşeyin başında geldiği anlatılmaktadır.

3)       Bu bölüm daha sonra anlatılan 9. bölümde anlatılan özgür iradeyle uyum içindedir.

4)       Tarih içinde Tanrı’nın antlaşmalar aracılığıyla insanlarıyla ilişkiye geçtiği vergulanmaktadır. (7)

5)       Kurtarma öğretişi Tanrı’nın işlevi (10-13) ve insanın buna cevabı (14-17) üzerine kurulmuştur ve antlaşmalarda ilahi hükümranlık ile insansal sorumluluk arasında bir denge görülmektedir.

6)       Kurtuluş güvencesinde Püritan bir öğretiş söz konusudur (17), bu güçlü onaydır, ancak imanlıların bilinçli güvenceyi devam ettirmede karşılaştıkları öznel zorluklar açısından, inanç devrimi açısından daha duyarlıdır.

7)       Tanrı’nın yasasına ilişkin bu güçlü onay imanlının vicdanını sürekli olarak bağlayıcı niteliktedir. Ancak bazı törensel ve resmi kanunlar artık yürürlükte değildir. İmanlının vicdan özgürlüğünün doğasına ilişkin titiz bir formülle dengelenmiştir.

 

Yıllar içinde Westminster İnanç Açıklaması yalnızca Presbiteryen Kiliseleri için değil, cemaatlerce yönetilen bir çok kiliseler ve vaftiz kiliseleri için de bir rehber olmayı başarabilmiştir. Kısacası bu inanç açıklaması, bizi, bütün farklı görüşlerin saldırılarından ve yanlış yola gidişlerden koruyacak olan bir açıklamadır. Bunca senenin sonucunda hala kendisinden bir şey kaybetmemiş ve gerçekten çok derin ve titiz bir araştırma sonucunda ortaya konmuş bir çalışma olduğu için ve aynı zamanda büyük bir titizlikle Kutsal Kitap’ın içinden çıkarıldığı için güvenilir bir rehberdir.

 

Westminster İnanç Açıklaması’nın Bölümleri

 

Kutsal Kitap

 

Tanrı ve Kutsal Üçlü Birlik

 

Tanrı’nın Sonsuz Hükmü

 

Yaratılış

 

Sağlayış

 

İnsanın Günaha Düşmesi ve Bunun Cezası

 

Tanrı’nın İnsanla Antlaşması

 

Aracı Olan Mesih

 

Özgür İrade

 

Etkin Çağrı

 

Aklanma

 

Oğulluğa Alınma

 

Kutsallaşma

 

Kurtaran İman

 

Yaşama Götüren Tövbe

 

İyi İşler

 

Kutsalların Dayanması

 

Lütuf ve Kurtuluş Güvencesi

 

Tanrı’nın Yasası

 

İmanlı Özgürlüğü ve Vicdan Özgürlüğü

 

Dini Tapınış ve Sept Günü

 

Yasaya Uygun Yeminler

 

Hükümetler

 

Evlilik ve Boşanma

 

Kilise

 

İmanlıların Beraberliği

 

Sakramentler

 

Vaftiz

 

Rabbin Sofrası (Komünyon-Şarap ve Ekmek)

 

Kilise Disiplini

 

Sinodlar ve Konseyler

 

İnsanların Ölümden Sonraki Durumları ve Ölülerin Dirilişi

 

Son Yargı