http://www.hristiyan.net

 

Temeller Ana Sayfa  

 

 

Tanrı Bilgisi-Semineri Hakkında

 

-          Bir Hristiyan Tanrı [ya da Allah] deyince ne anlar, ne anlamalıdır?

-          Bir Hristiyanın Tanrı ile ilgili düşüncesinin sınırları nelerdir?

-          Bir Hristiyanın nasıl bir Tanrı’ya inanır?

-          Tek Olan, kendisini Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olarak açıklayan Tanrı kimdir?

-          Kutsal Kitap nasıl bir Tanrı’yı tanıtmaktadır?

-          Tanrı’nın kimliğine ve hayatımızdaki rolüne dair bilmemiz gerekenler nelerdir?

-          Tanrı’nın İsa Mesih’te açıkladığı gerçekler ve İsa Mesih’ten öğrendiğimiz Tanrı’ya dair şeyler nelerdir?

-          Bir Hristiyanın İsa Mesih’e bakışı nasıldır?

-          Kutsal Kitap, Kutsal Ruh hakkında ne öğretiyor?

-          Kutsal Kitap’ın tanıttığı Tanrı ile Hristiyan kişinin ilişkisi ne düzeydedir?

 

Bu kitap yukarıdaki soruları cevapladığı gibi Kutsal Kitap’ta Tanrı’ya dair açıklanan gerçekleri etüt etmek isteyenlere bir kaynakça olması amacıyla hazırlanmıştır. Bu kitap boyunca okuyucular Kutsal Kitap’ın tanıttığı Tanrı gerçeğini gözleme fırsatı bulacaklardır.

 

Diğer yandan inanıyorum ki, Tanrı’ya ait bu gerçekleri biliyor olsak bile bunları zikretmekte bir bereket vardır. Kilisemizde hemen her dualarda “Rab, Sen kurtarıcısın, bağışlayıcısın” gibi ifadeleri bire bir olmasa da benzeri ifadeleri sıklıkla duymak neden bizleri şaşırtmaz? Ya da bazı ilahileri neden iki üç defa söyleriz? Aynı şekilde tarih boyunca kilise imanını toplu halde açıklamakta bir bereket bulmamış mıdır? Neticede bu kitap okuyuculara yeni bir şeyi açıklamamaktadır; yalnızca Kutsal Kitap’ta Tanrı’ya dair açıklanmış gerçekleri kısa ve öz bir şekilde bir araya toplamaktadır.

 

Bu kitaptaki her bir başlık Hristiyan kişinin kişisel dua zamanları içinde Tanrı’yı derin düşünürken üzerinde durmaları gereken konular için de bir hatırlatma kitabı olacaktır. Bu yüzden kitabın ana konusu TANRI’dır. Ancak bu kitabın içindeki konular Tanrı ile ilgili olarak bilinmesi gereken gerçeklerin tamamını Kutsal Kitap’ın kendisi kadar mükemmel bir şekilde içermez. Bu sebepten Tanrı’nın ve Kilisenin huzurunda itiraf etmem gerekir ki, insan emeğinin ürünü olan bu kitap Kutsal Kitap’tan öğreneceklerimizin yerini tutamaz. Ancak her konu için bizleri tekrar ve tekrar Kutsal Kitap’a bakmaya yönlendirir.

 

Bu kitabın hazırlanmasını sırasında özellikle Grekçe ve İbranice metinlerin araştırılmasında bilgi ve yardımlarını esirgemeyen saygıdeğer ilahiyatçı ve pastör John Lenk’e teşekkür ederim.

 

Okuyucuları merkezinde TANRI olan bir hayatı yaşamaya teşvik etmesini diliyorum.

18 KASIM 2000 / İSTANBUL

Saygılarımla,

Rev. İlhan Keskinöz

Türk Dünyası Presbiteryen Kilisesi

 

 

 

 

Tanrı’nın Varlığı  

 

Tanrı’nın Bilinebilirliği 

 

Tanrı’nın Adı   

 

Tanrı’nın Kendisini Açıkladığı Diğer Yollar

 

Tanrı Ruhtur  

 

Tanrı Sonsuzdur   

 

Tanrı Her Yerdedir  

 

Tanrı Her Şeyi Bilir  

 

Tanrı Güçlüdür    

 

Tanrı Kraldır    

 

Tanrı Tektir    

 

Tanrı Mükemmeldir    

 

Tanrı Değişmez    

 

Kutsal Üçlük    

 

Tanrı Görkemlidir    

 

Tanrı’nın Manevi Yönü    

 

Tanrı Kişiseldir   

 

Tanrı Merhametlidir    

 

Tanrı Sadıktır    

 

Bağışlayan Tanrı    

 

Tanrı Alçakgönüllüdür    

 

Tanrı İyidir     

 

Tanrı Lütufkardır   

 

Tanrı Kutsaldır    

 

Tanrı Adildir

 

Tanrı Kıskançtır   

 

Sevinç Tanrısı    

 

Tanrı Doğrudur (Adildir)    

 

Tanrı Şefkatlidir (İyidir)    

 

Seven Tanrı    

 

Tanrı Sabırlıdır    

 

Esenlik Tanrısı   

 

İnsanları Arayan Tanrı    

 

Tanrı Doğrudur (gerçeksever)    

 

Tanrı Bilgedir    

 

Gazap Tanrısı

   

Yaratıcı Tanrı    

 

Tanrı Bağımsızdır    

 

İnsanla İlişki İçinde Olan Tanrı   

 

İsa Mesih    

 

Kutsal Ruh    

 

İsa Mesih’te Gerçekleşen Bildiriler    

 Hristiyan.Net'i Açılış Sayfanız yapmak için tıklayınız.
9 Ağustos 2003 tarihinden beri  sayfa gösterimi aldık.
Destek olmak ya da reklam vermek için, lütfen webmaster@hristiyan.net adresine mail atınız.