http://www.hristiyan.net

http://www.incil.biz

 

Hükum Gerektiren Kanıt

Evidence That Demands a Verdict

Josh McDowell

 


1

KUTSAL KİTAP’IN EŞSİZLİĞİ

http://www.hristiyan.net/mcdowell/1.htm

 

Giriş

Sürekliliğinde Eşsizdir

Basım Miktarında Eşsizdir

Tercümesinde Eşsizdir

Hayatta Kalması Bakımından Eşsizdir

   Zamana Karşı

   Baskıya Karşı

   Eleştiriye Karşı

Öğretişlerinde Eşsizdir

   Peygamberlik

   Tarih

   Karakter

Edebiyat Üzerine Olan Etkisi Bakımından Eşsizdir

Uygarlık Üzerine Etkisi Olan Bakımından Eşsizdir

Makul Bir Karar

 

2

KUTSAL KİTAP ELİMİZE NASIL ULAŞTI?

http://www.hristiyan.net/mcdowell/2.htm

 

Kutsal Kitap Nasıl Yazıldı?

   Kullanılan Materyaller

   Eski Kitapların Yapıları

   Yazım Tipleri

   Bölümler

Kutsal Kitap’ın İçeriğine Kim Karar Verdi?

   Kanon Kelimesinin Anlamı

   Kanon’a Giriş

   Kanon’a Dahil Olmak İçin Yapılan Testler

   Hristiyan Kanonu (Yeni Antlaşma)

   Eski Antlaşma Kanonu

 

Giriş: Eski Yazıların Güvenilirliğini Sınama Testleri

Yeni Antlaşma’nın Güvenilirliğini Sınamak İçin Yapılan Bibliyografik Test

   El Yazmalarının Adedi Ve Orijinale Yakınlıkları

   Çeşitli Versiyonlar Tarafından Desteklenen El Yazmalarının Doğruluğu

   Lectionaries (kilisedeki eğitim kitapları) Tarafından Desteklenen El Yazmalarının    Doğruluğu

   Eski Kilise Babaları Tarafından Desteklenen El Yazmalarının Doğruluğu

Yeni Antlaşma’nın Güvenilirliğini Sınamak İçin Yapılan Dahili Kanıt Testi

   Şüphenin Getirdiği Kazançlar

   İddia Edilen Çelişkiler Metinde Yer Almamakta mıdır?

   Yazar, Temel Kaynaklardan Faydalanmış mıdır?

Yeni Antlaşma’nın Güvenilirliğini Sınamak İçin Yapılan Harici Kanıt Testi

   Kutsal Kitap Dışındaki Eski Hristiyan Yazarların Destekleyici Tanıklıkları

   Yeni Antlaşma Tarihinin, Geçmiş Hristiyan Olmayan Kaynaklardan Kanıtlanması

   Taşlar Bize Sesleniyor: Arkeolojiden Gelen Deliller

Sonuç

 

3

YENİ ANTLAŞMA TARİHSEL OLARAK GÜVENİLİR Mİ?

http://www.hristiyan.net/mcdowell/3.htm

 

Giriş: Eski Yazıların Güvenilirliğini Sınama Testleri

Yeni Antlaşma’nın Güvenilirliğini Sınamak İçin Yapılan Bibliyografik Test

   El Yazmalarının Adedi Ve Orijinale Yakınlıkları

   Çeşitli Versiyonlar Tarafından Desteklenen El Yazmalarının Doğruluğu

   Lectionaries (kilisedeki eğitim kitapları) Tarafından Desteklenen El Yazmalarının    Doğruluğu

   Eski Kilise Babaları Tarafından Desteklenen El Yazmalarının Doğruluğu

Yeni Antlaşma’nın Güvenilirliğini Sınamak İçin Yapılan Dahili Kanıt Testi

   Şüphenin Getirdiği Kazançlar

   İddia Edilen Çelişkiler Metinde Yer Almamakta mıdır?

   Yazar, Temel Kaynaklardan Faydalanmış mıdır?

Yeni Antlaşma’nın Güvenilirliğini Sınamak İçin Yapılan Harici Kanıt Testi

   Kutsal Kitap Dışındaki Eski Hristiyan Yazarların Destekleyici Tanıklıkları

   Yeni Antlaşma Tarihinin, Geçmiş Hristiyan Olmayan Kaynaklardan Kanıtlanması

   Taşlar Bize Sesleniyor: Arkeolojiden Gelen Deliller

Sonuç

 

4

ESKİ ANTLAŞMA TARİHSEL OLARAK GÜVENİLİR Mİ?

http://www.hristiyan.net/mcdowell/4.htm

 

Eski Antlaşma El Yazmalarının Güvenilirliliği

   Metinsel İletim: Kopyalama Süreci Ne Kadar Hatasızdı?

      El Yazmalarının Miktarı

      Eski Antlaşma Metninin Tarihi

      Ölü Deniz Tomarları

      İbrani Olmayan El Yazması Deliller

   Özet

Eski Antlaşma’nın Arkeolojik Ve Tarihsel Olarak Onaylanması

   Giriş Ve Tanım

   Bir Uyarı

   Arkeolojik Verilerin Yorumlanması .

   Arkeolojiye Karşı Kısa Bir Sürede Artan İlginin Temel Nedenleri

   Taşlar Bize Sesleniyor: Eski Antlaşma Bilgilerine Arkeolojik Desteğin Birkaç Örneği

   Eski Antlaşma Bilgilerinin Belgeler İle Kanıtlanması

Eski Antlaşma’nın Yeni Antlaşma Tarafından Onaylanması

   İsa’nın Onaylaması

   İncil Yazarlarının Onaylaması


5

İSA, TARİHSEL BİR ŞAHSİYET

http://www.hristiyan.net/mcdowell/5.htm

 

Giriş

İsa’nın Tarihselliği Üzerine Seküler Otoritelerden Tanıklıklar

İsa’nın Tarihselliği Üzerine Yahudi Referanslar

İsa’nın Tarihselliği Üzerine Hristiyan Kökenli Kaynaklar

Ek Tarihi Kaynaklar

Sonuç

 

6

EĞER İSA TANRI DEĞİLSE, OSKARLIK BİR OYUNCUDUR

http://www.hristiyan.net/mcdowell/6.htm

 

Tanrısallığa Dair Açık İddiaları

   Giriş: İsa Kimdir?

   Mahkeme

   Diğer İddialar

   Tanrı Olarak Tapınılma

   Diğerleri Ne Demiştir

   Sonuç: İsa Tanrıdır

İsa’nın Tanrı Olduğuna Dair Dolaylı İddiaları

   Günahları Bağışlamıştır

   İsa “Yaşam” Olduğunu İddia Etmiştir

   Yaşam Ondadır

   Yetki Ondadır

Tanrı’nın Adı Ve Unvanları

   YHWH-Rab

   Tanrı Oğlu

   İnsanoğlu

   Abba-Baba

 

7

TANRISALLIĞIN ÖNEMİ: ÜÇLEME -

TANRI, YALANCI

YA DA DELİ?

http://www.hristiyan.net/mcdowell/7.htm

 

Nasıra’lı İsa Kimdir?

Üç Alternatif

   İsa Yalancı mıydı?

   İsa Deli miydi?

   İsa Rab’dir.

 

8

TANRISALLIĞA DESTEK: ESKİ ANTLAŞMA PEYGAMBERLİK SÖZLERİNİN İSA MESİH’TE TAMAMLANMASI

http://www.hristiyan.net/mcdowell/8.htm

 

Giriş

   Mesih Hakkındaki Peygamberliklerin Amacı

   Mesih Hakkındaki Peygamberliklere Başvuru

   Kehânet Peygamberliğinin Önemi

Kehânet Peygamberliğinin Enginliği

   İtiraz

   Cevap

İsa’nın Tamamlanmış Peygamberlikler İle Mesihliğinin Gerçekliğinin Ortaya Konması

   O’nun Doğumu Hakkındaki Peygamberlikler

   O’nun Doğası Hakkındaki Peygamberlikler

   Hizmeti İle İlgili Peygamberlikler

   O’nun Gömülüşünden Sonra Olacak Olaylar Hakkındaki Peygamberlikler

   Bir Günde Tamamlanan Peygamberlikler

İsa’nın Mesihliğinin Tamamlanmış Peygamberlikler Aracılığı İle Doğrulanması

   İtiraz: İsa’da Tamamlanan Peygamberliklerin Hepsi Kasıtlı Bir Şekilde Kendisi      Tarafından Hazırlanmıştır

   İtiraz: İsa’da Tamamlanan Peygamberliklerin Hepsi Tesadüfidir-Rastlantısaldır

   İtiraz: Medyumlar, Aynen Kutsal Kitap’takine Benzer Kehânetlerde Bulunmuşlardır

Mesih’in Gelişinin Tarihi

Kelime Kelime İsa Mesih’te Tamamlanan Eski Antlaşma Peygamberliklerinin Özeti

   Birinci Gelişi

   Ulağı

   Doğumu Ve İlk Yılları

   Görevi

   Arzusu

   Dirilişi

   Göğe Yükselmesi

   İkinci Gelişi

 

9

TANRISALLIĞA DESTEK:

DİRİLİŞ ALDATMACA

YA DA

TARİHSEL BİR GERÇEK?

http://www.hristiyan.net/mcdowell/9.htm

 

Giriş

İsa Mesih’in Fiziksel Dirilişinin Önemi

Dirilişin Önemi

İsa Mesih’in Ölümden Dirileceğine Dair İddiaları

   İddiaların Önemi

   İsa Tarafından Verildiği Şekli İle İddialar

Tarihsel Yaklaşım

   Mesih’in Dirilişinin Tarihteki Zamanı, Yeri Ve Boyutu

   Tarih Ve Hukuk’un Tanıklığı

   Eski Kilise Babalarının Tanıklığı

Diriliş Sahnesi

   Diriliş Öncesi Durum

   Diriliş Sonrası Durum

   Tarihsel Gerçeklerin Doğruluğunun Ortaya Konulması

   Psikolojik Gerçeklerin Doğruluğunun Ortaya Konulması

   Sosyolojik Gerçeklerin Doğruluğunun Ortaya Konulması

Diriliş Hakkındaki Yetersiz Teoriler

   Bayılma Teorisi

   Hırsızlık Teorisi

   Halusinasyon Teorisi

   Kadınlar Ve Arkasından Herkes Yanlış Mezara Gitmiştir Teorisi

Sonuç: İsa Gerçekten de Ölümden Dirilmiştir!

 

10

TANRISALLIĞA DESTEK:

BÜYÜK SAV

http://www.hristiyan.net/mcdowell/10.htm

 

Giriş

İnsanlık Tarihine Kesinlikle Çok Özgün Bir Şekilde Damga Vurarak Başlamış Olması

   Bakireden Doğum Konusunda Kutsal Kitap’ın Tanıklığı

   Bakireden Doğum Konusunda Ekstra Kutsal Kitap Delilleri 

   Çeşitli Yazarlardan Özetler

Eğer Tanrı İnsan Bedeni Almış İse, Günahsız Olması Gerekir

   İsa’nın Kendisi Hakkındaki Görüşü

   Dostlarının Tanıklığı

   Düşmanlarının Tanıklığı

Eğer Tanrı İnsan Bedeni Almış İse, Mucize Diye Adlandırdığımız, Doğaüstü Olaylar İle Doğaüstülüğünü Bildirmiş Olması Gerekir

   Kutsal Yazılar’daki Tanıklık

   İsa’nın Mucizeleri Hakkındaki Yorumlar

   Erken Dönem Yahudi Tanıklığı

   Eleştirileri Susturmak

Eğer Tanrı İnsan Bedeni Almış İse, Dünya Üzerinde Yaşamış Olan Her İnsandan Daha Mükemmel Bir Şekilde Yaşamış Olması Gerekir

   O’nu Sevenler Neler Demiştir

   O’na Karşı Çıkanlar Neler Demiştir

Eğer Tanrı İnsan Bedeni Almış İse, Söylenmiş En Yüce Sözleri Söylemiş Olması Gerekir

   Yeni Antlaşma’da Neler Kaydedilmiştir

   En Yüce Sözler

Eğer Tanrı İnsan Bedeni Almış İse, Sonsuz Ve Evrensel Bir Etkiye Sahip Olması Gerekir

Eğer Tanrı İnsan Bedeni Almış İse, İnsanlığın, Ruhsal Açlığını Tatmin Ediyor Olması Gerekir

Eğer Tanrı İnsan Bedeni Almış İse, İnsanlığın En Yaygın Korkusu Olan Ölümü Yenmiş Olması Gerekir

   O’nun Ölümü

   O’nun Gömülmesi

   O’nun Dirilişi

 

11

KUTSAL KİTAP’IN KAYNAĞI TANRI MIDIR?

http://www.hristiyan.net/mcdowell/11.htm

 

Kutsal Kitap Ne İddia Eder?

   Eski Antlaşma’daki Esinlenme İddiaları

      Yasa’nın Esinlenmesi

      Peygamberler’in Esinlenmesi

      Bütün Kitaplar Esinlenmiş midir?

   Yeni Antlaşma’daki Esinlenme İddiaları

      Tanrı’nın Sözü Hatasız mıdır?

      Tanrı’nın Karakteri

      Hatasızlık Ne Demektir?

      Hatasızlık Ne Değildir

İddialara İtirazlar

   Paradoks

   Kutsal Kitap’ta Hatasızlık Öğretişi Yoktur

   Hatasızlık Önemli Değildir

   Hatasızlık Yakın Tarihte Ortaya Çıkan Bir Kavramdır

   Kutsal Kitap’ta Hatalar Vardır?

   Sınırlı Esinleme

   Var Olmayan Orijinaller

   Tanrı Umursuyor mu?

   Şartların Fazlalığı

Sonuç

 

12

DOĞAÜSTÜCÜLÜĞÜN

KARŞITLARININ

ÖNCEDEN VARSAYIMLARI

http://www.hristiyan.net/mcdowell/12.htm

 

Önceden Varsaymak

   Tanım

   Eşanlamlı Sözcükler

   Kaçınılmaz

   Hakkımız Var Mı?

Anti-Doğaüstücülük

   Tanım

   Açıklama

   Bazı Örnekler

   Bu Görüşün Savunucularından Örnekler

Bilim Ve Mucizeler

   Mucizelerin Tanımı

   Hristiyan Çerçevesinde Mucizeler

   Mucizeler Ve Doğaüstü Olaylar Konusunda Bilimin Sınırları

   Hume’un Felsefi Tezi

Tarihin Uygun Bir Şekilde Ele Alınması

   İzafiyetçilerin Tezinin Çürütülmesi

   Tenkitçi Metot

   Uygun Bir İnceleme

Özet

   Anti-Doğaüstücü Önceden Varsayım

   Hem Muhafazakârlar Hem Radikaller Ön Yargılar Konusunda Dikkatli Olmalıdır.

   Modern Bilim, Artık Doğayı “Kapalı Bir Sistem” Olarak Görmemektedir. Bundan Dolayı Mucizelerin Var Olmadığı Konusunda Israrcı Olamaz.

   Tarihçiler, Olguları, Önceden Varsayımlarına Uydurmaya Çalışmamalı, Sonuçlara Ellerindeki Olgular Doğrultusunda Ulaşmalıdırlar.

 

13

ARKELOJİ VE

KUTSAL KİTAP TENKİDİ

http://www.hristiyan.net/mcdowell/13.htm

 

Giriş

   Mesih Hakkındaki Peygamberliklerin Amacı

   Mesih Hakkındaki Peygamberliklere Başvuru

   Kehanet Peygamberliğinin Önemi

Kehanet

   İkinci Gelişi


14

METİNLERE DAYALI

HİPOTEZE GİRİŞ

http://www.hristiyan.net/mcdowell/14.htm

 

15

KUTSAL KİTAP

TENKİTÇİLİĞİNE GİRİŞ

http://www.hristiyan.net/mcdowell/15.htm

 

Tanımlar

   İleri Tenkitçilik

   İleri Tenkitçiliğin Tarihi

Radikal Pentateuch Tenkitçiliğinin Üç Ekolü

   Metinlere Dayalı Hipotez: Teorinin İfadesi

   Biçimsel Tenkit (Formgeschichte)

   Sözlü Aktarım (Uppsala Ekolü)

 

16

PENTATEUCH’A GİRİŞ

http://www.hristiyan.net/mcdowell/16.htm

 

Pentateuch  Nedir?

Pentateuch  Ne İçerir?

Pentateuch’un Amacı ve Önemi

Musa’ya Ait Yazarlığa Karşı Çıkan Teorinin Orijini ve Tarihi

 

17

METİNLERE DAYALI

HİPOTEZİN GELİŞİMİ

http://www.hristiyan.net/mcdowell/17.htm

 

Metinlere Dayalı Hipotezin, Radikal İleri Tenkitçiliğindeki Önemi

Gelişiminin Tarihi

   Metinlere Dayalı İlk Teori

   Parçacıklardan Oluşma Hipotezi

   Eklenme Teorisi

   Berraklaşma Teorisi

   Metinlere Dayalı Teorinin Geliştirilmiş Şekli

   Gelişim Hipotezi (Revize Edilmiş Metinlere Dayalı Teori)

   Wellhausen’den Günümüze, Metinlere Dayalı Hipotezin Gelişimi ve Modern Revizyonları

 

18

TEMEL KURALLAR

http://www.hristiyan.net/mcdowell/18.htm

 

İbrani Kutsal Yazılar’ını, Herhangi Bir Antik Metin Gibi Ele Almak – Tutarlılık

Açık Fikirli Olmak

Harici, Tarafsız Kontrollere Boyun Eğmek

Sonuç

 

19

METİNLERE DAYALI

ÖNCEDEN VARSAYIMLAR

http://www.hristiyan.net/mcdowell/19.htm

 

Giriş

Kaynak Analizinin Arkeloji Karşısındaki Önceliği

İsrail’in Dini Ve Tarihi Hakkındaki Doğal Görüş (Evrimci)

   Tektanrıcılık

   Çevresel Koşullar

   İkinci Emir

   Ahlâki Seviye

   Kâhinsel Kanunlar

   Ek Yorumlar

   İmalar

Musa’nın Döneminde, İsrail’de Yazının Kullanılmadığına Dair İddia (M.Ö. 1500-1400)

   Metinlere Dayalı Varsayım

   Temel Cevap

Atalara Ait Anlatımlara Dair Efsane Görüşü

   Metinlere Dayalı Varsayım

   Temel Cevap

   Yaratılış 14 -Ek Örnek

Metinlere Dayalı Hipotezin Önceden Varsayımlarına Bağlı Olarak Varılan Sonuç

   Temel Önceden Varsayımlar

   Önceden Varsayımlar Ve Günümüzdeki Kutsal Kitap Tenkidi

 

20

İLERİ RADİKAL TENKİTÇİLİĞİN YARGILARI

http://www.hristiyan.net/mcdowell/20.htm

 

Yargı: Eski Antlaşma, Aslında Tarihsel Değildir

Yargı: İsrail’in Dini Tamamen Doğal Bir Dindir, Oluşmasında ve Gelişmesinde Doğaüstü Bir Unsur Mevcut Değildir

Yargı: İsrail’in Tarihi ve Dini, Temel Olarak Uydurmadır

 

21

MUSA’YA AİT YAZARLIĞI

DESTEKLEYEN DELİLLER

http://www.hristiyan.net/mcdowell/21.htm

 

İçsel (Dahili) Delil

   Pentatench’un Tanıklığı

   Diğer Eski Antlaşma Kitaplarının Tanıklığı

   Yeni Antlaşma’nın Tanıklığı

Dışsal (Harici) Delil

   Yahudi Aktarımı

   Erken Dönem Hristiyan Aktarımı

   Antlaşma-Biçimsel Analiz

Varlığı İddia Edilen D Kaynağının Eskiliği

   Giriş

   İfadeler

   Stil

   Yasamanın Eskiliği

   Musa’ya Ait Yazarlığı ve D’nin Eskiliğini Reddeden İfadeler

   Merkezlendirilmiş Tapınma

   Sonuç

Varlığı İddia Edilen P Kaynağının Eskiliği

   Metinlere Dayalı Varsayım

   Temel Cevap

   Dışsal (Harici) Delil

Arkeoloji

 

22

TANRI’NIN ÇEŞİTLİ İSİMLERİ OLAYI

http://www.hristiyan.net/mcdowell/22.htm

 

Giriş

Metinlere Dayalı Varsayım

Temel Cevap

   Tanrı’nın Değişik İsimlerinin Belirli Kullanımları

   Mısır’dan Çıkış 6:3’ün Tefsiri

   Metinlere Dayalı Hipotezcilerin, Tanrı’nın İsimlerini Kendi Tezleri İçin Kullanma       Çabalarında Karşılaştıkları Sorunlar

   LXX/Septuagint’deki Tanrı’nın Çeşitli İsimleri

 

23

BAZI ANLATIMLARIN TEKRAR ETMESİ VE

İDDİA EDİLEN ÇELİŞKİLER

http://www.hristiyan.net/mcdowell/23.htm

 

Anlatımların Tekrarı

   Giriş

   Metinlere Dayalı Varsayım

   Temel Cevap

İddia Edilen Çelişkiler

   Giriş

   Metinlere Dayalı Varsayım

   Temel Cevap

Anakronizmler -“Geç” Dönem Kelimeleri

   Giriş

   Metinlere Dayalı Varsayım

   Temel Cevap

 

24

UYUŞMAZLIKLAR

http://www.hristiyan.net/mcdowell/24.htm

 

Giriş

Metinlere Dayalı Varsayım

Temel Cevap

   3. Şahıs Olayı

   Musa’nın Ölümü

 

25

DAHİLİ ÇEŞİTLİLİK

http://www.hristiyan.net/mcdowell/25.htm

 

Giriş

Metinlere Dayalı Varsayım

Temel Cevap

   Ele Alınan Konu

   Stil

   Sözcük seçimi

   Pentateuch’un Birliği

 

26

METİNLERE DAYALI HİPOTEZİN SONUCU

http://www.hristiyan.net/mcdowell/26.htm

 

Metinlere Dayalı Hipotezin İleri Sürülen Artıları

   Hipotezin Bir Bütün Olarak Ele Alındığında Etkili Olması (Kollektif Gücü)

   Teorinin Yaygın Bir Şekilde Kabul Edilmesinin Sebepleri

Metinlere Dayalı Hipotezin Ölümcül Yöntem Bilimsel Zayıflığı

   Antik Yakın Doğu Edebiyatına Bakış Üzerine, Modern Batı’dan Gelen Empoze 

   Objektif Delilsizlik

   Bütünlük Yaklaşımının Yerine, Kaynaklara Parçalama Yaklaşımı

   “Orijinal Dokümanların” Sayısı Sınırsızdır

   Sorumsuz Mantık

Hipotezin En Büyük Kusuru

Kapanış Yorumları


27

YENİ ANTLAŞMA BİÇİMSEL

TENKİTÇİLİĞİNE GİRİŞ

http://www.hristiyan.net/mcdowell/27.htm

 

Tanımlar

Biçimsel Tenkitçiliğin Amaçları

Biçimsel Tenkitçiliğin Metodolojisi

Biçimsel Tenkitçiliğin Arkaplanı ve Tarihi

   Arkaplan

   Tarih

Biçimsel Tenkitçiliğin En Katı Destekçileri

   Martin Dibelius

   Rudolf Bultmann

   Vincent Taylor

   Özet

Özet

 

28

TARİHLE İLGİLİ SEPTİSİZM

(ŞÜPHECİLİK)

http://www.hristiyan.net/mcdowell/28.htm

 

Tarihle İlgili Şüpheciliğin Temel Varsayımı

   Albert Schweitzer’in Görüşü

   Martin Dibelius’un Görüşü

   Rudolf Bultmann’ın Görüşü

   Ernst Käsemann’ın Görüşü

Tarihle İlgili Şüpheciliğin Çürütülmesi

   Bultmann’ı İzlemenin Sonuçları

   İsa’nın Öğrencilerinin Tarihsel Anlatımları

   İsa’nın Eşsiz Karakteri

   Antik Çağlarda Tarih Yazımı

   Tenkitçilerin Görüşü Gerçekten de Tarafsız mı?

   Sonuç

Özet

 

29

İSA SALDIRI ALTINDA

http://www.hristiyan.net/mcdowell/29.htm

 

Tarihe Dayalı İsa İçin Yapılan Tarihsel Araştırmalar

   Birinci Araştırma

   İkinci Araştırma

   Üçüncü Araştırma

   Sonuç

İsa Semineri

   İsa Semineri Nedir?

   İsa Seminerinin Maksadı Nedir?

   İsa Üzerine Oylama Yapmak?

   İsa Seminerinin Vardığı Sonuçlar

   İsa Seminerinin Kullandığı Metodlar

   Sonuç

İnanca Dayalı İsa ya da Tarihe Dayalı İsa

   İkilem Yaratmanın Gelişimi

   Modern Varsayımlar ve İkilem Yaratmalar

   Felsefi İtirazlara Cevap

   Tarihi İtirazlara Cevap

İsa Ateş Altında

 

30

BİÇİMSEL TENKİTÇİLİK HAKKINDA VARILAN SONUÇ

http://www.hristiyan.net/mcdowell/30.htm

 

Biçimsel Tenkitçiliğin Katkıları

Biçimsel Tenkitçiliğin Sınırları

 

31

MODERN TEOLOJİ

VE

KUTSAL KİTAP TENKİDİ

http://www.hristiyan.net/mcdowell/31.htm

 

32

GERÇEĞİN DOĞASI

http://www.hristiyan.net/mcdowell/32.htm

 

Giriş

Gerçek Nedir?

   Gerçek, Gerçekliğe Tekabül Eder (Sübjektivizme Karşı)

      Aristo’ya Göre Gerçek

      Thomas Aquinas’a Göre Gerçek

      Çağımızın Filozoflarına Göre Gerçek

      Tekabül Etme Görüşünü Reddetmenin Sonuçları

   Gerçek Mutlaktır (Göreceliğe Karşı)

      Mutlak Gerçek ile Göreceli Gerçeğin Karşılaştırması

      Göreceliğin Kendi Kendini Çürüten Doğası

      Göreceliğin Ek Sorunları

      Ahlâki Görecelik

      Mutlak Gerçek Neden Reddedilmektedir?

 

33

GERÇEĞİN BİLİNEBİLİRLİĞİ

http://www.hristiyan.net/mcdowell/33.htm

 

Giriş: Gerçek Bilinebilir mi?

Gerçeğin Bilinebilirliği

   Bilginin Birinci Prensipleri

   Birinci Prensipler, Bütün Bilginin Kendini Kanıtlayan Delilinin Temelidir

   Bilginin Birinci Prensipleri, Gerçeklik Hakkındaki En Temel Unsurdan Elde   Edilmiştir - Var Olma

   Bilginin Birinci Prensiplerinin Listesi

   Bilginin Birinci Prensiplerinin Kesinliği

   Bilginin Birinci Prensipleri Hem Reddedilemez Hem de Kanıtlanamaz

   Bilginin Birinci Prensiplerine İtirazlar

 

34

POSTMODERNİZME CEVAP

http://www.hristiyan.net/mcdowell/34.htm

 

Giriş

Postmodernizmin Ana Karakteristik Özellikleri

   Gerçek, Gerçekliğe Tekabül Etmez

   Gerçekliğin Tümünü İzah Edecek Bir Anlatım (Metanarrative) Yoktur

   Varlığa, Kendi İçinde Epistemolojik Açıdan Asla Rastlamayız 

   Bilginin ya da Gerçekliğin Üzerine İnşa Edildiği Nihai Bir Temel Yoktur

   Objektiflik Bir Yanılsamadır

   Gerçek, Görecelidir

Postmodernizme Cevap

    Postmodernizm Kendi Kendini Çürütür

    Varlığı, Kendi İçinde Bilebiliriz

    Betimleyici Tekabül Etmenin, Gerçeğin Gerçekliğe Tekabül Etmediğini            Kanıtlayamadığına, Postmodernist Bir İnkar

   Uygulamalı Tecrübeler, Yazarın Kast Ettiği Anlamın, Metinde Biçimsel Olarak Yer Aldığı Şekilden Aynen Çıkartılabileceğini Gösterir

   Gerçek Göreceli Değil Objektiftir

 

35

ŞÜPHECİLİĞE CEVAP

http://www.hristiyan.net/mcdowell/35.htm

 

(güvenilir ya da mutlak bilginin imkânsızlığına ve herhangi bir birey tarafından doğaüstünün herhangi bir açısının elde edilemeyeceğine dair inanç)

 

En Büyük Destekçi Olan David Hume’a Göre Şüphecilik

   Bütün Bilgi, Fikirler Üzerindeki Hislerden ya da Düşüncelerden Elde Edilir

   Nedensellik İncelenemez, Ancak Alışkanlıklara Dayandırılarak Kabul Edilir

   Hume’un Şüpheciliğinin Bir Özeti

Şüpheciliğe Cevap

   Şüphecilik Kendi Kendini Çürütür: Şüphecilik Hakkında Şüpheci Olmalı mıyız?

   “Bütün Bilgi, Fikirler Üzerindeki Hislerden ya da Düşüncelerden Elde Edilir” İfadesi ne Hislerden ne de Düşüncelerden Elde Edilmiştir

   Radikal Ampirik (Deneysellik) Atomculuk Kendi Kendini Çürütür, Birliğe ve İlişkiye İşaret Eder

   Nedenselliğin Reddedilmesi Kendi Kendini Çürütür

   Sonuç

 

36

AGNOSTİSİZME CEVAP

(insanın “bilmediği ya da bilemeyeceği . . . teoloji açısından: İnsanın Tanrı bilgisine erişmeyeceği teorisi” inancı [Trueblood, PR, 344])

http://www.hristiyan.net/mcdowell/36.htm

 

Immanuel Kant’ın Agnostisizmi

   Bilginin İçeriği Zihin Tarafından Yapılanır

   Bilgi ve Gerçeklik Arasında Aşılamaz Bir Uçurum Vardır

   Kant’ın Agnostisizminin Özeti

Cevap

   Agnostisizm Kendi Kendini Çürütür

   Zihnin Kategorilerinin Gerçekliğe Tekabül Etmesi: Aksi Takdirde Agnostisizm İfade Edilemez

   Öz (Bir Şeyin Kendi İçinde Ne Olduğu) Kabul Edilmeden Varlığın Onaylanması Mümkün Değildir

   Kant’ın Epistemolojisi Gerçekliğe Ulaşamaz, Çünkü Gerçeklik ile Başlamaz

   Kant’ın Sonuçlarının Kesinliği, Bilimsel Keşifler ile Çürütülmüştür

 

37

MİSTİSİZME

CEVAP

(“dolaysız bir Tanrı bilgisinin, ruhsal gerçeğin ya da nihai gerçekliğin ‘anlık sezgi ya da kavrayış [sübjektif], sıradan duyu algılamasından değişik bir yol ya da mantık yolu’ ile erişilebilinir olduğu inancı. [Webster’s New Collegiate Dictionary]” [Anderson, CWR, 37])

http://www.hristiyan.net/mcdowell/37.htm

 

D. T. Suzuki Tarafından Örneklendiği Şekli İle Mistisizm (Zen Budizm)

   Gerçek, Tutarsızlık Gerektirebilir

   Gerçekliğin (ve Doğrunun) İki Âlemi Vardır ve Bu İki Âlem Farklı Bir Şekilde Tecrübe Edilmelidir

   Gerçeklik Bu Dünyadır ve Bizim Bu Dünya İle Olan Tecrübemiz Bir Yanılsamadır

   Mistik Tecrübeler Tarif Edilemez

Cevap

   Zen’in İfadeleri Kendi Kendini Çürütür ve Ad Hoc (Özgü)

   Birbiri İle Çelişen ve Farklı Bir Şekilde Tecrübe Edilmesi Gereken İki Gerçeklik Âlemi Yoktur

   Gerçeklik Bir Yanılsama Değildir

   Mistik Tecrübeler Tarif Edilebilir

   Mistik Tecrübeler Kendi Kendini Doğrulamaz

   Mistisizm Felsefesi Yaşanamaz

 

38

KESİNLİK

KATİYET’E KARŞI

http://www.hristiyan.net/mcdowell/38.htm

 

39

MUCİZELERİ SAVUNMAK

http://www.hristiyan.net/mcdowell/39.htm

 

Mucizeler Tanrı’nın Yer Aldığı Bir Evrende Olasıdır

Mucizelerin Doğası

   Mucizeler Tanrı’nın Doğaüstü Eylemleridir

   Mucizeler Tabiat Kanunlarını Çiğnemez

   Mucizeler Anidir

   Mucizeler Her Zaman Başarılıdır

Mucizelerin Amacı

   Mucizeler Tanrı’nın Mesajını Onaylar

   Mucizeler Tanrı’nın Mesajını İleteni Onaylar

   Mucizeler Sadece İyiliği Teşvik Eder

   Mucizeler Sadece Tanrı’yı Yüceltir

   Mucizeler Hristiyanlığın Ana Çerçevesini Oluşturur

   Mucizeler Sihirbazlıktan Farklıdır

Mucizelere İtirazlara Cevaplar

   Benedict Spinoza Mucizelerin İmkansız Olduğunu İddia Eder

   David Hume Mucizelerin İnanılmaz Olduğunu İddia Eder

   Patrick Nowell-Smith, “Mucizelerin”, Bilimsel Bir Açıklama İçeren ya da İçerecek Olan “Garip” Doğa Olaylarından İbaret Olduklarını İddia Eder   

   Patrick Nowell-Smith, “Mucizelerin” Tahmin Edilebilir Değeri Olmadığı İçin Bilimsel  Olmadıklarını İddia Eder   

 

40

TARİH BİLİNEBİLİR MİDİR?

http://www.hristiyan.net/mcdowell/40.htm

 

TARİH NEDİR? TARİHÇİ NEDİR?

   Hristiyanlık İçin Tarihin ve Tarih Yazmanın (Histografi) Önemi

   Tarih Yazmanın Süreci ve Metodoloji

   Tarihsel Güvenilirlik Nedir? Tarihsel Bilinebilirlik Nedir?

TARİHİN BİLİNEBİLİRLİĞİNE İTİRAZLAR

   İddia: Tarih, Direkt Bir Gözlemlemeye Elverişli Değildir

   İddia: Tarihsel İletilerin Parçalı Doğası

   İddia: Tarihi Yöntem Niliminin Seçici Doğası ve Tarih Gerçeklerinin Yorumsal Yapısallaştırılması

   İddia: Tarihçi, Değer Yargısından Kaçınamaz

   İddia: Her Tarihçi, Kendi Çağının ve Dünya Görüşünün Bir Ürünüdür

   İddia: Materyallerin Seçimi ve Aranjmanı Tarihçiye Bağımlıdır

TARİHİN BİLİNEBİLİRLİĞİNİN SAVUNULMASI

   Cevap: Tarih, Direkt Bir Gözlemlemeye Elverişli Değildir

   Cevap: Tarihsel İletilerin Parçalı Doğası

   Cevap: Tarihi Yöntem Biliminin Seçici Doğası ve Tarih Gerçeklerinin Yorumsal        Yapısallaştırılması

   Cevap: Tarihçi, Değer Yargısından Kaçınamaz

   Cevap: Her Tarihçi, Kendi Çağının ve Dünya Görüşünün Bir Ürünüdür

   Cevap: Materyallerin Seçimi ve Aranjmanı Tarihçiye Bağımlıdır

MUCİZEVİ TARİHİN BİLİNEBİLİRLİĞİNE İTİRAZLAR

   Felsefi İtirazlar

   Teolojik İtirazlar

MUCİZEVİ TARİHİN BİLİNEBİLİRLİĞİNİN SAVUNULMASI

   Felsefi İtirazların Tenkidi

   Teolojik İtirazların Tenkidi

Sonuç


Download: İsaMesih.Org
Hristiyan.Net'i Açılış Sayfanız yapmak için tıklayınız.
9 Ağustos 2003 tarihinden beri  sayfa gösterimi aldık.
Destek olmak ya da reklam vermek için, lütfen webmaster@hristiyan.net adresine mail atınız.