http://www.hristiyan.net

 

Temeller Ana Sayfa

 

KUTSAL KİTAP HIRİSTİYANLIĞI

 

John Calvin

 

 

BÖLÜM  I  TANRI BİLGİSİ - YARATAN TANRI

 

Madde 1. Tanrı bilgisi ve kendimize ilişkin gerçekler, birbirleriyle yakından ilgilidir.

Madde 2.  Tanrı’yı tanımanın anlamı.

Madde 3.  Tanrı bilgisi, insanın zihnine doğal olarak konmuştur.

Madde 4.  Bu bilgi, cehalet ve kötülükle bastırılmış ya da bozulmuştur.

Madde 5.  Tanrı, evrenin işleyişi aracılığıyla tanınabilir.

Madde 6.  İnsanın kendisini yaratana ilişkin gerçek bilgiye erişebilmesi için kutsal yazılara ihtiyacı vardır.

Madde 7.  Kutsal Ruh, Kutsal Yazıların yetkisinin teminatıdır.

Bölüm 8.  Kutsal Yazıların doğruluğunu onaylayan, kesin mantıksal kanıtlar  bulunmaktadır.

Madde 9. İnsanların Kutsal Yazıları bırakıp, yeni esinler aramaları Tanrı’nın isteğine aykırıdır.

Madde 10.  Yaradılış ve Kutsal Yazılar, ulusların tanrılarına karşı hemfikirdirler.

Bölüm 11.  Tanrı’nın herhangi bir şekilde resmini ya da görüntüsünü yapmak yanlıştır.

Madde 12.    Tapınış sadece Tanrı’ya sunulmalıdır.

Madde 13.  Tanrı’nın özü tektir ve bu öz üç Kişi içerir.

Madde 14.  Yalnız Tanrı’nın hakkettiği yücelik, Tanrı’nın yarattığı hiçbir şeye verilemez.

Madde 15.   İnsanın yaratılışı.

Madde 16. Tanrı, bu evrenin her yanına hükmetmeye devam etmektedir.

Madde 17.  Tanrı’nın ilgisi ve sağlayışına ilişkin bu öğretiyi nasıl kullanmalıyız?

Madde 18. Tanrı’nın kötülüğü (kötü araçları), doğrulukla kullanması.

 

 

 

BÖLÜM II  TANRI BİLGİSİ - KURTARAN TANRI

 

Madde 1.  Adem’in düşüşü ve özgün (ilk) günah.

Bölüm 2.   İnsanın iradesi köle durumundadır.

Madde 3.  İnsanın iradesi günaha köledir ve sadece lütufla özgür kılınabilir.

Madde 4.   Tanrı’nın, insanların kalplerindeki işleyişi.

Madde 5.   İnsanın özgür iradesinin olduğunu konusundaki çeşitli düşüncelere yanıtlar.

Madde 6.   Mahvolmuş insan, kurtuluşu Mesih’te aramalıdır.

Madde 7.   Yasa’nın amacı.

Madde 8.    Ahlaki yasa.

Madde 9.   Eski Ahit zamanlarında Mesih biliniyordu. Ancak tam olarak açıklanmamıştı.

Madde 10.   Eski ve Yeni Ahit arasındaki benzerlikler.

Madde 11.   Eski Ahit ve Yeni Ahit arasındaki farklılıklar.

Madde 12. Arabulucu olabilmesi için Mesih’in insan olması gerekliydi.

Madde 13.   Mesih tam anlamıyla insandı.

Madde 14.   Aracının kişisindeki iki doğa.

Madde 15.  Mesih bizim peygamberimiz, kahinimiz ve kralımızdır.

Madde 16.   Mesih’in kurtarış işi.

Madde 17.   Mesih, bizim için Tanrı’nın lütfunu kazanmıştır.

 

 

 

BÖLÜM III  MESİH’İN LÜTFUNU ALMANIN YOLLARI VE BUNUN SONUÇLARI

 

Madde 1.  Mesih’in müjdesi, Kutsal Ruh’un gizli işleyişinin sonucu olarak bizlere fayda sağlar.

Madde 2.   İman ve özellikleri

Madde 3.    Gerçek tövbe.

Madde 4.   Roma Katoliklerinin tövbe öğretisinin incelenmesi.

Madde 5.   Bazı Roma Katolik öğretileri.

Madde 6.   Hıristiyan yaşantısı.

Madde 7.   Hıristiyanın kendini inkar etmesi.

Madde 8.   Çarmıhı yüklenmek.

Madde 9.   Gelecek hayatı özlemle beklemek.

Madde 10.   Şimdiki hayatın doğru biçimde kullanılması.

Madde 11.   İmanla aklanma.

Bölüm 12.     Tanrı’nın yargı kürsüsü.

Bölüm 13.     Tüm övgü Tanrı’ya verilmelidir.

Bölüm 14.     Gerçek aklanma.

Bölüm 15.     Tanrı’nın görkemi ve kurtuluşumuzun güvencesi.

Bölüm 16.     İmanla aklanma konusunda bazı kanıtlar.

Bölüm 17.     Yasanın yeri.

Bölüm 18.     Ödüller.

Bölüm 19.     Hıristiyan özgürlüğü.

Bölüm 20.     Dua.

Bölüm 21.     Seçilmişlik, önceden belirlenmişlik.

Bölüm 22, 23, 24.   Önceden belirlenmişlik üzerine ek bilgiler.

Bölüm 25.     Diriliş.

 

 Hristiyan.Net'i Açılış Sayfanız yapmak için tıklayınız.
9 Ağustos 2003 tarihinden beri  sayfa gösterimi aldık.
Destek olmak ya da reklam vermek için, lütfen webmaster@hristiyan.net adresine mail atınız.