http://www.hristiyan.net

Cevaplar Ana Sayfa

İSA MESİH 'İN TANRILIĞI

Josh McDowell & Bart Larson  

ÖNSÖZ ...............................................................................         1

BÖLÜM BİR      

İsa Mesih Tanrı'dır
.......................................................             2
 

Tanrı Kendisini Göstermiştir.................................................           2

Neticeler Nelerdir..............................................................              3

Terimlerin Tanımı...............................................................................            4

Tanrı Neden İnsan Oldu? ..................................................................            6

          

BÖLÜM İKİ
                
İsa Mesih Tanrı'nın
Adlarına ve Ünvanlarına Sahiptir .......................      7

Yahve (Yehova)..................................................................................         7

Tanrı...................................................................................................              8

Alfa ve Omega, İlk ve Son.................................................................               12

RAB.....................................................................................................             13

Kurtarıcı..............................................................................................            16

Kral.....................................................................................................              16

Yargıç ................................................................................................               17

Işık.....................................................................................................              17

Kaya...................................................................................................               18

Bedeli Ödeyen....................................................................................               18

Doğruluğumuz Olan Rab.....................................................................               18

Koca...................................................................................................               19

Çoban................................................................................................              19

Yaratıcı...............................................................................................                19

Yaşam Kaynağı...................................................................................               20

Günahların Bağışlayıcısı...............................................                                     20

Şifa Veren Rab.................................................................................                 22

 

BÖLÜM ÜÇ

İsa Mesih Tanrı?ın Özelliklerine Sahiptir...............................                       23

Tanrı Her Yerdedir..............................................................................                23

Tanrı Her Şeyi Bilir..............................................................................                  23

Tanrı Herşeye Gücü Yetendir..............................................................                 24

Mesih Varoluştan Önce Vardı.............................................................                 25

Mesih'in Sonsuzluğu...........................................................................               25

Tanrı'nın Değişmezliği........................................................................                26

           

BÖLÜM DÖRT

İsa Mesih Tanrı'nın Yetkisine Sahiptir....................................                        27

Kendisine Tapınılmayı Kabul Eder...................................................                    27

Kendisini Diriltme Yetkisi Vardı......................................................                     27

İsa Tanrı Gibi Konuşmuştur..............................................................                 27

 

BÖLÜM BEŞ

Tanrı, İsa Mesih'te İnsan Oldu...............................................                        33

Oğul Olan İsa Mesih..........................................................................                34

Tanrı'nın Oğlu....................................................................................                37

           

BÖLÜM ALTI

İlk Çağ İnanlılar Topluluğu'nun Tanıklığı........................         39

Polikarp ............................................................................................                  39

Ignatius...........................................................................................                  39

İrenaeus..........................................................................................                  40

Şehit Justin.......................................................................................                  40

Klement............................................................................................                  40

İznik İman Bildirisi............................................................................                    42

 

BÖLÜM YEDİ

Mesih'in Tanrısallığına Karşı Duran Bazı Nedenler Nelerdir?....................................................................................                      44

"Baba Benden Üstündür"..................................................................                  44

Baba Tanrı Mesih'in "Başıdır"...........................................................                   45

İsa Baba'ya Boyun Eğer...................................................................                  45

İsa Tanrı'nın Biricik Oğlu'ydu...........................................................                   45

İsa Bir İnsandı.................................................................................                  47

İsa Yaradılışın İlk Doğanı Olarak Adlandırılmıştır...................                            47

İsa ve Tanrı Birdir...........................................................................                   47

İsa'nın Bilgisi Sınırlıydı..................................................................                      49

 "Tanrı'dan Başka İyi Olan Yoktur"..................................................                    49

 

BÖLÜM SEKİZ              

İsa Mesih Sizin Rabbiniz midir?............?????                          51

 

BÖLÜM DOKUZ

Bu Kitabın Yazarları  İsa Mesih'teki Yeni Yaşamı Nasıl Keşfetmişlerdir?......................................?..                                                54

Bart.........................................................................................................             54

Josh........................................................................................................            55

Yeni Yaşamın Başlangıcı................................................................?.                  56

Yaşamımdaki Değişmeler.................................................................?amp;nbsp;                 56

Nefret Ettiğim Kişi............................................................................?                 57

Nefret Sevgiye Dönüşüyor................................................................?amp;nbsp;                 57

İşe Yarıyor....................................................................................?..                  58

Seçim Size Kalmış...........................................................................?.                   58

Mesih İnancı Kişiseldir...................................................................?..                   58

 

EK

Mesih'in Tanrısallığı Üzerine Çeşitli Görüşler                                     59

NOTLAR............................................................................................. 65

KUTSAL YAZI İNDEKSİ..................................................................... 69

Hristiyan.Net'i Açılış Sayfanız yapmak için tıklayınız.
9 Ağustos 2003 tarihinden beri  sayfa gösterimi aldık.
Destek olmak ya da reklam vermek için, lütfen webmaster@hristiyan.net adresine mail atınız.