http://www.hristiyan.net

 

http://www.incil.biz

 

Temeller Ana Sayfa

 
 
HIRİSTİYAN AHLAKI

Rev. Turgay Üçal

Derek Malcolm

 

İÇİNDEKİLER

 

ÖNSÖZ

1. HIRİSTİYAN AHLAKININ TEMELLERİ

2. HIRİSTİYAN AHLAKINDA KUTSAL KİTAP

3. İNSAN YAŞAMINA SAYGI

4. İNSAN İLİŞKİLERİ

5. CİNSELLİK

6. GERÇEK VE YALAN

7. PARA, VARLIK VE MAL MÜLK

8. İŞ

9. SOSYAL KONULAR

10. DEVLET VE POLİTİKA

11. ÇEVRE AHLAKI

12. DİN DIŞI AHLAK SİSTEMLERİ

13. AHLAKİ KARARLAR VERMEK

SONSÖZ

KAYNAKÇA

 

 

 

 

1.HIRİSTİYAN AHLAKININ TEMELLERİ

 

GİRİŞ.

ALLAH’IN KARAKTERİ.

ALLAH HALKI KUTSAL OLMALI.

1.       ALLAH’IN KİMLİĞİ BİRİNCİ NEDENDİR

2.       ALLAH BİZLER İÇİN ÇOK ŞEYLER YAPMIŞTIR.

3.       ALLAH KENDİSİ GİBİ KUTSAL OLMAMIZI İSTEMEKTEDİR.

AHLAKİ YAŞAM İYİ BİR TANIKLIKTIR.

ÖZET.

 

 

 

2. HIRİSTİYAN AHLAKINDA KUTSAL KİTAP

 

GİRİŞ

HIRİSTİYAN AHLAKI İÇİN KUTSAL KİTAP’IN ÖNEMİ.

HIRİSTİYAN AHLAKI AÇISINDAN KUTSAL KİTAP’IN VAZ GEÇİLMEZLİĞİ.

1) Kutsal Kitap çağımızın çok öncelerinde o zamanın  kültürüne hitap etmektedir. Bu nedenle günümüze ilişkin yeterli bir kaynak değildir.

2) Günümüzün birçok problemi Kutsal Kitab’ın içinde yer almamaktadır

3) Kutsal Kitab’ın içinde yer alan birçok ahlak öğretişi günümüzde geçerliliğini korumamaktadır.

HIRİSTİYAN AHLAKININ GENEL ÖZELLİKLERİ.

 1. KUTSAL KİTAP ÇOK ÖNEMLİ ÖNERMELERDE BULUNUR.

a) Kutsal Kitap Allah’ın var olduğunu farz eder.

 b) Kutsal Kitap bütün insanların ahlaki bir karakter ile yaratıldıklarını öğretiyor.

2. AHLAK BİLGİSİNİN TEMELİ ALLAH’IN VAHYİDİR

3. AHLAKİ ÖĞRETİŞ GENELDE BUYRUK FORMUNDA VERİLMİŞTİR

4. İNANÇ VE AHLAK BİRBİRLERİNDEN AYRILAMAZ

5. KUTSAL KİTAP AHLAKİ YAŞAMIN HER NOKTASINA ETKİR

6. ESKİ ANTLAŞMA VE YENİ ANTLAŞMA BİRBİR-LERİ İLE TAM BİR İLİŞKİ İÇİNDEDİR

a) Eski Antlaşma’da Allah’ın kurtarış planı Yeni Antlaş-ma’da Mesih İsa ile tamamlanmaktadır

b) Eski Antlaşma ile Yeni Antlaşma arasında tarihi ve siyasi zaman farkları vardır

c) Eski Antlaşma’nın amacı Allah’ın vahyinin açıklanması ve seçtiği halkın aracılığıyla kendisinin bütün milletlerce tanın-masıdır

ESKİ ANTLAŞMA’NIN TEMEL ÖZELLİKLERİ

1. ANTLAŞMA VE İTAAT

a) Allah ve İsrail iki eşit taraf değildir

b) Bu antlaşma itaat için bereket itaatsizlik için lanet getir-mektedir

c) Allah’ın ahlakı öğretişleri izlenmesi zor değildir

2. ON EMİR

YENİ ANTLAŞMA AHLAKININ TEMEL ÖZELLİKLERİ

1. ALLAH’IN KRALLIĞINA İLİŞKİN MESİH İSA’NIN ÖĞRETİŞİ

2. SEVGİNİN ÖNEMİ

3. ALTIN YASA

4. AMAÇLANAN İYİ ŞEYLER

5. KÖTÜ ŞEYLER DIŞLANMALIDIR

a) Cinsel günahlar

b) Dilin günahları

c) Sosyal günahlar

ÖZET

 

 

 

3. İNSAN YAŞAMINA SAYGI

 

GİRİŞ

İNSAN YAŞAMININ DEĞERİ

1. ALLAH YARATICIDIR VE İNSAN YAŞAMININ

TEK SAHİBİDİR

2. İNSAN ALLAH’IN BENZEYİŞİNDE YARATILDI

SONUÇ

KÜRTAJ

1. İNSAN YAŞAMI NE ZAMAN BAŞLAR?

2. KÜRTAJ HAKKINDAKİ GERÇEK

a) Kürtaj doğmamış bebek için insafsız bir ameliyattır

b) Kürtaj doğum kontrolün bir biçimi değildir

c) Kürtaj aynı zamanda kadının hem fiziksel hem psikolojik sağlığına zarar verebilir

3. KÜRTAJ HER ZAMAN YANLIŞ MIDIR?

a) Annenin yaşamı büyük bir tehlike içindeyse ne olacak?

b) Eğer hamilelik tecavüz ya da aile içi bir ilişki sonucu gerçekleşmişse ne olacaktır?

c) Eğer testler bebeğin normal bir bebek olmadığını, anormal bir bebek olduğunu gösterirse ne olacak?

4. İNANLININ SORUMLULUĞU

a) Henüz doğmamış yaşamı koruyalım

b) Yaşamın kutsallığı olan Allah’ın gerçeğini öğretelim

c) Kürtajın haklılığı konusundaki mantığı çürütmeliyiz

d) Anne ve baba adaylarına henüz dünyaya gelmemiş bir yaşamdan kendilerinin sorumlu olduğunu öğretelim

e) Cinsellik ve gebeliği önleme konusunda öğretim verelim

f) İhtiyaç içinde olanlara yardımcı olmalıyız

SONUÇ

DOĞUM KONTROL

1. DOĞAL YÖNTEMLER

 2. ENGEL YÖNTEMİ

3. SPİRAL / İUD

4. İLAÇLAR

5. KISIRLAŞTIRMA

SONUÇ

İDAM

1. ÖLÜM CEZASININ UYGULANMASI KONUSUNDA KUTSAL KITAB’IN YÖNLENDİRİŞİ

a) Ölüm cezası hiçbir biçimde normal bir vatandaş tarafından verilemez ve yerine getirilemez

b) Ölüm cezasının verilebilmesi için tanıklar gerekir

c) Bir katil için hiçbir alternatif ceza yoktu

d) İnsan yaşamına son vermek idamı beraberinde getir-mektedir

2. ÖLÜM CEZASI KONUSUNDA ÇAĞDAŞ TARTIŞ-MALAR.

a) Böylesine büyük bir cezanın verilmesi barbarlıktan başka bir şey değildir. Böylesine vahşice işlenilmiş bir suça vahşice işlenilmiş başka bir suçla ceza verilmektedir

b) Eğer yanlış bir kişi öldürülürse ne olacaktır?

c) Adam öldürenleri hapis cezasına çarptırmak daha insani olacaktır

d) Allah sevgi Allah’ıdır. Karşılık vermek ve intikam almak gibi barbarca davranışlar O’nun karakter yapısına uymaz

SON  SONUÇ

SAVAŞ

1. KENDİNİ SAVUNMA

2. ALLAH YARGISINDA BİR ARAÇ OLARAK KULLANILMAK

a) Kişi olarak

b) Bir ülkenin vatandaşı olarak

SONUÇ

İNTİHAR ETMEK

ÇOBANLIK[1] HİZMETLERİ İÇİN BİR NOT

SONUÇ

ÖTENAZİ (Öldürme yolu ile acıma)

KİŞİLERİN ÖTENAZİYE İNANMALARININ NEDEN-LERİ

a) Herkes kendi yaşamını sonuçlandırma hakkına sahiptir

b) Herkesin her ne şekilde olursa olsun yaşama hakkı vardır

c) Birçok yaşlı kendi ailesi ve toplumu için yük olmak istemiyor

d) Acı çeken bir yaşama son vermek acı çeken kişiye merhamet göstermektir

SONUÇ

ÖZET

 

 

 

4. İNSAN İLİŞKİLERİ

 

 

GİRİŞ

EVLİLİK VE AİLE

1. EVLİLİK NEDİR?

a) Ayrılma

b) Yapışma

c) Bir beden olma

d) Hayat boyu bağlılık

2. EVLİLİĞİN AMACI NEDİR?

a) Arkadaşlık

b) Çoğalma

c) Sağlıklı bir toplum oluşturma

3. EVLİLİĞİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

a) Özel bir ilişki

b) Hem karı hem de koca Mesih İsa’ya iman eden kişiler olmalıdır

c) Karı ve kocanın eşitliği

d) Evlilikte yetki yapısı

e) Evlilikte kocanın kalitesi

f) Evlilikte kadının kalitesi

g) Ya çok evlilik kavramı?

4. AİLE NEDİR?

5. BİR AİLENİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

a) Bir yuvadır

b) Bir okuldur

c) Kutsal bir yer

d) Başkaları için bir sığınaktır

6. AİLE İÇİ DAVRANIŞLAR

a) Çocukların anne ve babaları ile olan ilişkileri

b) Anne ve babanın çocukları ile olan ilişkileri

SONUÇ

BOŞANMA

1. KUTSAL KİTAP BOŞANMA KONUSUNDA NE ÖĞRETİYOR?

2. KUTSAL YAZILARDA BOŞANMAYI GEÇERLİ KILACAK NEDENLER VARMIDIR?

a) Evlilik kurumuna sadakatsizlik

b) Eğer imansız olan eş boşanmada ısrar ederse

3. BOŞANMAMIŞ BİR KİŞİ YENİDEN EVLENEBİLİR Mİ?

4. İSTİSNA BİR KURAL OLABİLİR Mİ?

a) Kutsal Kitab’ın evlilik hakkında neler öğrettiğini açıkça öğretmemiz gerekir

b) Kişileri evliliğe tam olarak hazırlamak gerekir

c) Evlilik yaşamında zorluklardan geçen imanlı ailelere evlilik konusunda yardım etmek gerekir

d) Tekrardan evlenmek hiçbir zaman ön bir seçenek olmama-lıdır

e) Boşanmış olanlar için de ruhsal rehberlik gerekmektedir

f) Boşanmış çiftlerin bağışlanamaz bir günah işlemedikleri bilinmelidir

SONUÇ

BEKARLIK

1. BEKARLIK HAKKINDAKİ YANLIŞ ÖĞRETİ

a) Bu yanlışlardan ilki bekarlığın evlilikten daha aşağı görülmesidir

b) Diğeri ise bekarlığın evlilikten daha üstün tutulmasıdır

2. BEKARLIĞIN TEMEL UNSURLARI

a) Armağan olarak bekarlık

b) Bekarlık ve arkadaşlık

c) Bekarlık ve cinsellik

d) Bekarlık ve kilise

 SONUÇ

ÖZET

 

 

 

5. CİNSELLİK

 

 GİRİŞ

ALLAH’IN AMAÇLADIĞI CİNSELLİK

1. CİNSELLİK ALLAH’TAN İYİ BİR ARMAĞANDIR

2.  YALNIZ EVLİLİK SINIRLARI İÇİNDE CİNSELLİK SÖZ KONUSU EDİLEBİLİR

a) Cinsellik iki kişinin eşsiz bir biçimde birbirleri ile birleş-meleridir

Evlilik dışı ilişki; Evlilik öncesi cinsel ilişki; Zina

b) Cinsellik oldukça büyük bir güçtür

3. EVLİLİKTE CİNSEL SEVGİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

a) Çok özeldir

b) Evlilik temelde derin bir güvene dayanır

c) Soyun sürdürülmesi içindir

d) Zevktir

4. BİZİM SORUMLULUĞUMUZ CİNSELLİK KONUSUNDA DOĞRUYU ÖĞRETMEKTİR

CİNSEL SAPKINLIKLAR

1. HOMOSEKSÜELLİK VE LEZBİYENLİK  

2. TRAVESTİLİK

3. YAKIN AKRABA İLE CİNSEL İLİŞKİ

4. HAYVANLARLA CİNSEL İLİŞKİ

PORNOGRAFİ

MASTÜRBASYON (Kendi kendini tatmin)

1. DÜŞÜNCE YAŞAMINI TEMİZ TUTMAK

2. DİĞER BİR NOKTA İSE KENDİMİZİ BİZİ KÖLE-LEŞTİRECEK OLAN ŞEYLERDEN KORUMAMIZ

3. CİNSELLİĞİ YALNIZCA EVLİLİK İLE SINIRLAN-DIRALIM

ŞEHVET

DENENMELERİN ÜSTESİNDEN GELMEK

1. DENENMENİN KENDİSİ GÜNAH DEĞİLDİR

2. DENENMEDEN KAÇMAK GEREKİR

3. DÜŞÜNCELERİN YÖNLENDİRİLMESİ VE EĞİ-TİLMESİ

4. ŞEYTAN’IN YÖNTEMLERİ KONUSUNDA DİK-KATLİ OLMAK

5. DENENMEYE DAYANMA KONUSUNDA BİZİM YEGANE YARDIMCIMIZ RAB’DİR

BAŞARISIZLIK VE BAĞIŞLAMA

RUHSAL SOLUNUM

ÖZET

 

 

 

6. GERÇEK VE YALAN

 

GİRİŞ

KUTSAL KİTAP VE GERÇEK

KUTSAL KİTAP VE YALAN

KONUŞMADA GERÇEK VE YALAN

1. DİLİN GÜNAHLARI

a) Yalan söylemek

b) Yalan yere tanıklıkta bulunmak

c) İftira

d) Dedikodu

e) Eleştiri

f) Yalanın diğer yüzleri

2. KONUŞMANIN DOĞRU KULLANIMI

a) Sözlerimiz daima doğruyu yansıtmalıdır

b) Sözlerimiz her zaman başkalarını bina edici olmalıdır

c) Sözlerimiz Allah ve insanlar arasında bir ilişki oluştur-malıdır

HER KARŞILAŞILAN DURUMDA DOĞRUYU

SÖYLEMEK GEREKİR Mİ?

1. İBRANİ EBELER FİRAVUN’A YALAN SÖYLEDİ-LER

2. HABERCİLERİN KURTULMASI İÇİN RAHAB YA-LAN SÖYLEMEK ZORUNDA KALDI

ÖNEMLİ NOTLAR

DAVRANIŞLARDA DOĞRU VE YALAN

1. RÜŞVET

a) Rüşvet ve hediye arasındaki fark nedir?

b) Rüşvet ve bahşiş arasındaki fark nedir?

c) Eğer İyi bir sonuç söz konusu İse rüşvet ödememiz ahla-ken doğru mudur, değil midir?

2. TORPİL

3. İKİ YÜZLÜLÜK

a) Başkalarının görmeleri için dindar davranışlar sergilemek

b) Söylediklerini, ısrar ettiklerini, taleplerini yapmamak

4. KOPYA ÇEKMEK, ALDATMAK

KÜLTÜRDE DOĞRU VE YALAN

1. İNSANLARI HOŞNUT ETMEK İÇİN

2. BAŞKASININ YANINDA KÜÇÜK DÜŞMEMEK İÇİN YALAN SÖYLEMEK

3. MORAL KAYBINI ÖNLEMEK İÇİN YALAN SÖYLEMEK

4. MİZAH

5. GEREKLİ VE İYİ OLDUĞU DÜŞÜNCESİYLE YALAN SÖYLEMEK

6. AİLEYİ VE DOSTLARI KORUMAK İÇİN YALAN SÖYLEMEK

ÖZET

 

 

 

7. PARA, VARLIK VE MAL MÜLK

 

 

GİRİŞ

HERŞEY ALLAH’INDIR

1. ALLAH HER ŞEYİN SAHİBİDİR

2. ALLAH SAHİP OLDUKLARIMIZI BİZE EMANET ETMİŞTİR

3. ZENGİNLİK NE İYİDİR NE DE KÖTÜDÜR

a) “Refah” üzerinde çok aşırı duran öğretiş tehlikesi

b) Varlıklı olmak arkasından koşulması gereken en önemli şey değildir

VARLIĞIN DOĞRU KULLANIMI

1. VARLIĞIN KULLANILMASI ÜZERİNE ESKİ ANTLAŞMA’NIN ÖĞRETİSİ

a) Ondalık Allah’a aittir ve bu nedenle düzenli ve sürekli olarak verilmelidir

b) Verilen ondalık iyi bir kalitede olmalıdır

c) Allah halkından ondalıklarından daha da fazlasını verme-leri önerilmektedir

d) Allah halkı sık sık ondalıklarının üstünde vermişlerdir

2. VARLIĞIN KULLANILMASI ÜZERİNE YENİ ANTLAŞMA’NIN ÖĞRETİSİ

a) Mesih İsa’nın bu konu üzerindeki öğretişi

b) İlk kilisenin öğretişleri

VARLIĞIN YANLIŞ KULLANIMI VE TEHLİKESİ

1. VARLIĞIN YANLIŞ KULLANIMI

a) Parayı yalnızca lüks harcamalar için kullanmak

b) Zenginliği güç ve kuvvet göstergesi olarak kullanmak

c) Varlığı, sanki ruhsal bir ödül beklemiyormuş gibi yaparak kullanmaya çalışmak

d) Ruhsal armağanlar ve yetki almak için zenginliği kul-lanmak

e) Varlığı hoş olmayan etkinliklerde yiyip bitirmek

Kumar; Borç; Sorumsuz yaşam

2. VARLIĞIN TEHLİKESİ

a) Çirkin bir karaktere sahip olabilme tehlikesi

b) Varlığa güvenme tehlikesi

c) Varlığa tutulma, zenginliği çok sevme tehlikesi

d) Zenginliğin ruhsal yaşama ve kurtuluşa engel olması tehlikesi

FAKİRİN DURUMU

1. FAKİRLER HAKKINDA KUTSAL KİTAP ÖĞRE-TİSİ

2. YETERİNCE GELİRLERİ OLMAYAN KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ

VERME HAKKINDA BAZI SORULAR

1. HER ŞEYİ BIRAKMAMIZ MI İSTENİYOR?

2. NASIL VERMELİYİZ?

a) Uygun davranış

b) Cömertçe verilmelidir

c) Düzenli olarak vermelidirler

d) Akıllı bir biçimde verilmelidir

3. KİME NE VERMELİYİZ?

4. ONDALIK KURALI BUGÜN HALA YÜRÜRLÜKTE MİDİR?

5. GELİRİMİZİN NE KADARINI VERMELİYİZ?

6. DİLENCİYE PARA VERMELİ MİYİZ?

NASIL YAŞAYABİLİRİZ?

a) “İhtiyaç” ile “istem” arasındaki farkı ayırt etmesini öğre-nerek

b) Aldığımız şeyleri yalnızca iyi oldukları için değil, kullanı-ldıkları için almalıyız

c) Modası çabuk geçecek ve çabucak solup eski görüne-bilecek giysiler almamalıyız

d) Başkalarına vermeyi alışkanlık haline getirmeliyiz

e) “Şimdi al, sonra öde” tarzında sizi cezbedecek bütün satışlar karşısında kendinizi kollayın

f) Kişisel yaşamımızda mümkün olduğu kadar israftan kaçın-malıyız

g) Aza kanaat etmenin değerini öğrenmeliyiz

ÖZET

a) Varlığımızı nasıl elde ediyoruz?

b) Sahip olduklarımız hakkında neler düşünüyoruz?

c) Varlığımızı nasıl kullanıyoruz?

 

 

 

8. İŞ

 

GİRİŞ

KUTSAL KİTAP’IN İŞ HAKKINDA ÖĞRETTİKLERİ

1. İŞLEYEN ALLAH

2. İNSANOĞLU VE İŞ

3. İŞ DÜNYASINDA GÜNAHIN ETKİSİ

İŞ DÜNYASINDA İMANLININ DAVRANIŞLARI

1. İNANLI BİR İDARECİ YA DA İŞVERENİN DAVRANIŞLARI

a) Kendi işçilerine sevgi ve saygı beslemelidir

b) İşçiyi ezmemeli ve ona haksız muameleden kaçınmalıdır

c) Ücretlerini tam olarak ödemelidir

2. ÇALIŞAN BİR KİŞİ OLARAK İNANLININ DAVRA-NIŞLARI

3. İŞVEREN – ÇALIŞAN ARASINDAKİ İLİŞKİ

İŞE İLİŞKİN KONULAR

1. KUTSAL KİTAP KÖLELİĞİ DESTEKLER Mİ?

2. ALLAH GÖZÜNDE BAZI MESLEKLER BAZI

 MESLEKLERDEN DAHA MI ÖNEMLİDİR?

3. BİR İNANLININ YAPMAMASI GEREKEN İŞLER

VAR MI? 

a) Eğer yaptığımız iş başkalarının mahvına, acı çekmesine neden oluyorsa?

b) Çalıştığımız iş eğer başka insanların fizikselliklerini öne çıkarıyor, bir anlamda insanın bedenini kullanıp satış yapmaya çalışıyorsa?

c) İş topluma olumlu bir şeyler bırakıyor mu?

d) Çalıştığım işin içinde doğru olmayan bir şeyler var mı?

4. TEMBELLİK

5. İŞSİZLİK

6. İŞKOLİKLİK

7. GREV

8. SIKICI İŞLER

a) İşverenin sorumluluğu

b) Çalışanların sorumluluğu

DİNLENME

1. KUTSAL KİTAP DİNLENME KONUSUNA ÖNEM VERİR

a) Allah kendi halkına evreni yaratırken yaptığı bütün işler-den sonra kendisine bir zaman ayırdığını hatırlatmaktadır

b) Allah’ın günahtan azad etmesini, kurtarışını anmak kişiler için çok büyük bir fırsattır

c) Sebt günü inananların Allah’a olan imanlarını göstermeleri için büyük bir fırsattır

2. SEBT GÜNÜ MUHAKKAK PAZAR MI OLMALI?

3. BİR HIRİSTİYAN İÇİN PAZAR GÜNÜ ÇALIŞMAK GÜNAH MIDIR?

4. DİNLENME GÜNÜMÜZDE NELERİ YAPABİLİR, NELERİ YAPAMAYIZ?

a) Normal çalışma temposundan istirahat etmek

b) İbadet için diğer inanlılarla bir araya gelmek

c) Dinlenmek ve yenilenmek

d) Dinlenme gününden zevk almak

5. SEBT GÜNÜ PRENSİBİ İŞ VERENİ NASIL ETKİLEMEKTEDİR?

ÖZET

 

 

 

9. SOSYAL KONULAR

 

GİRİŞ

BİR TOPLUM İÇİNDE YAŞAMAK

1. GURUR

a) Kutsal Kitap öğretisi

b) Gurur alanları

c) Gururun biçimleri

d) Gururun iyileştirilmesi

 2. AÇGÖZLÜLÜK

a) Putperestlik

b) Allah’ın açık olan emirlerine itaatsizlik etmek

c) Başkalarına karşı günah işlemek

d) Başkalarına haksız davranmak

e) Kilisedeki sorun

3. KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR

a) Zevk için ilaç ya da uyuşturucu kullanmak

b) Sigara İçmek

c) Alkol kullanımı 

4. KENDİ KENDİMİZİ KONTROL ETMEK

a) Konuşma

b) Kızgınlık

c) Oburluk

5. BAĞIŞLAMA

a) Allah ve bağışlama

b) Birbirimizi bağışlamak

6. İYİLİK YAPMAK

a) Kurtuluşumuzun amaçlarından biride iyi işler yapmaktadır

b) İyi olmak imansızlar için iyi tanıklıkta bulunmak demektir

c) Başka inanlıları inançlarında teşvik etmek demektir 

7. SEVGİ

BİR MİLLET İÇİNDE YAŞAMAK

1. IRKÇILIK

a) Kutsal Kitap öğretisi

b) Bilimsel kanıt

2. AYRIMCILIĞIN BAŞKA BİÇİMLERİ

a) Sosyal ayrımcılık

b) Dini ayrımcılık

c) Cinsel ayrımcılık

d) Fiziksel ayrımcılık

3. MİLİYETÇİLİK

a) Bir inanlı her şeyden önce Allah’a tabi olmalıdır

b) Milliyetimiz ruhsal anlamda bizim kurtulmamızı sağlaya-maz

c) Bir imanlının ülkesine karşı olan sevgisi sezgin olmalıdır

d) Gerçek bir milliyetçi başka milletlere saygı göstermelidir

4. İNSAN HAKLARI

ÖZET

 

 

 

10. DEVLET VE POLİTİKA

 

GİRİŞ

KUTSAL KİTAP VE DEVLET

1. ESKİ ANTLAŞMA’NIN ÖĞRETİSİ

2. YENİ ANTLAŞMA’NIN ÖĞRETİSİ

3. RAB MESİH İSA’NIN ÖĞRETİSİ

4. YENİ ANTLAŞMA’NIN DİĞER BÖLÜMLERİNDE-Kİ ÖĞRETİLERİ

İNANAN KİŞİ, DEVLET VE POLİTİKA

Soru 1. Devletine ve idarecilerine bu kadar saygı gösteren, itaat eden inanlı için acaba itaatte zorlanabileceği hatta artık itaat etmesinin mümkün olmadığı durumlar var mıdır?

Soru 2. İnanlılar politikaya girebilir mi?

Soru 3. Bir inanlının yönetime etkisi nasıl olur?

Soru 4. Mesih’e iman etmiş kişiler oy kullanmalı

mıdırlar? Oy kullanırlarsa, hangi partiye oy vermelidirler?

ÖZET

 

 

 

11. ÇEVRE AHLAKI

 

 

 

GİRİŞ

ALLAH’IN DÜNYASI DÜNYAYI O YARATTI

1. DÜNYAYI ALLAH YARATTI

2. ALLAH DÜNYANIN SAHİBİDİR

3. ALLAH YERYÜZÜNÜ BESLER DOYURUR

4. ALLAH DÜNYAYI KORUR

a) Sebt günü dinlenmesi

b) Sağlığı korumak için yasalar

ALLAH’IN DÜNYASI, BİZİ SORUMLU KILDI

1. İNSANLIĞIN YARADILIŞA OLAN BAĞIMLILIĞI

2. İNSANLIĞIN YARADILIŞTAKİ ÖZEL DURUMU

3. İNSANLIĞIN YARADILIŞTAKİ ROLÜ

O ZAMAN DÜNYA ÜZERİNDE NASIL YAŞAMALI?

1. YANLIŞ OLAN DÜŞÜNCEYİ TANIMAK VE YALANLAMAK GEREKMEKTEDİR

a) Bazıları Allah’ın yaradılış üzerinde bize verdiği yetkiyi yanlış değerlendirmekte ve öğretmektedirler

b) Bazıları yaradılışın korunmasını, yaradılışa taptıkları için istemektedirler

c) Bazıları Kutsal Kitab’ın dünyayı kötü olarak değerlendir-diğini öğretmektedirler

d) Bazıları “nasıl olsa dünya bir gün mahvolacak, o zaman ne diye dünyayı koruyayım” şeklinde bir düşünce yayarlar

2. YAŞAM BİÇİMİMİZİ RADİKAL ANLAMDA DE-ĞİŞTİRMEMİZ GEREKMEKTEDİR

a) Geri dönüşümlü üretime önem vermek ve katkıda bulun-mak

b) Çöpleri hiçbir zaman çöp bidonları dışına, sokaklara ya da doğaya bırakmamak

c) Kaynakları bilinçli bir biçimde kullanmak

d) Doğayı kirletmeyen ürünlerden satın almaya gayret etmek

e) Çevre temizliği ya da çevre koruması konusunda ülkemiz yönetiminin onayladığı projeleri desteklemek

f) Ülkemiz yönetiminin çevre koruma konusundaki proje ve yasalarına sahip çıkmak

g) Başkalarına iyi örnek olmak

ÖZET

 

 

 

12. DİN DIŞI AHLAK SİSTEMLERİ

 

GİRİŞ

DUYGUSAL  AHLAK

1. TANIM

2. ELEŞTİRİ VE İZLENİMLER 

TOPLUMSAL  GÖRECELİK
1. TANIM
2. ELEŞTİRİ VE İZLENİMLER 

DAVRANIŞÇILIK KURAMI

1. TANIM

2. ELEŞTİRİ VE İZLENİMLER 

EGOİZM

1. TANIM

2. ELEŞTİRİ VE İZLENİMLER 

ŞARTLARA VE DURUMLARA BAĞLI OLAN AHLAKÇILIK

1. TANIM

2. ELEŞTİRİ VE İZLENİMLER 

FAYDACILIK 
1. TANIM
2. ELEŞTİRİ VE İZLENİMLER 

DİN DIŞI VE HIRİSTİYAN AHLAK SİSTEMLE-RİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

a) Din dışı ahlak sistemleri ve Hıristiyan ahlakının yetki kaynakları farklıdır

b) Din dışı ahlak sistemleri ve Hıristiyan ahlakının gerçekle ilgili kavramları farklıdır

c) Din dışı ahlak sistemleri ve Hıristiyan ahlakının insanlık ile ilgili olan görüşleri farklıdır  

d) Din dışı ahlak sistemleriyle Hıristiyan ahlakının hedefleri farklıdır

ÖZET

  

 

 

13. AHLAKİ KARARLAR VERMEK

Kutsal Kitap’ın üzerinde durmadığı konularda karar verebilmek

 

GİRİŞ

PLAN

AHLAKİ PROBLEM

a) Önce bütün faktörleri gözden geçirin

b) Kutsal Kitab’ın bakışı açısından durumu, konuyu değer-lendirin

ÖZET

 

 

SONSÖZ                                                                                        

 

KAYNAKÇA

 [1] Çobanlık: Kilise önderliği ve ruhsal rehberliği demek.

[2] Çobanlık: Kilise önderliği ve ruhsal rehberliği demek.Hristiyan.Net'i Açılış Sayfanız yapmak için tıklayınız.
9 Ağustos 2003 tarihinden beri  sayfa gösterimi aldık.
Destek olmak ya da reklam vermek için, lütfen webmaster@hristiyan.net adresine mail atınız.