http://www.hristiyan.net

 

http://www.incil.biz

 

Temeller Ana Sayfa

 

 

Heidelberg İlmihali

(Bu İlmihali Haftalık Kelam Çalışması olarak kullanıyoruz ve tavsiye ediyoruz. Her haftanın yanında okunması gereken günlerin tarihleri yazmaktadır.)

 

 

Heidelberg İlmihali (Katekizmi) Frederic III’ün isteği üzerine yazıldı. Kendisi 1559-1576 yılları arasında Alman idaresi altında olan Palatinate ilini idare ediyordu. Katekizm Ocak 1563 yılında Heidelberg’deki kilise meclisi tarafından kabul edildi. Aynı yıl, aynı yerde ikinci ve üçüncü Alman baskısı ve Latince tercümeleri yayınlandı. Hemen sonra katekizm elliiki parçaya bölündü, böylece yılın her pazarı vaazlarda açıklanabiliyordu. Dort Sinodu 1618-1619 yıllarında bu katekizmi kabul etti. Kısa zamanda Reform Katekizmleri ve Açıklamalarının en evrenseli oldu. Bir çok Afrika, Asya, Avrupa lisanlarına tercüme edildi. Bu dönemde reform katekizminin en geniş çapta kullanılan ve en ılımlı övgüyü alanı oldu. 1968 yılında Hristiyan Reform Kilise Sinodu çağdaş tam ve doğru tercüme için bir heyet tayin etti. Böylece Heidelberg Katekizmi resmi metin olarak kullanılacak ve katekizm vaazlarına rehber olacaktı. Üçüncü Alman Baskısı 15 Kasım 1563 yılında Palatinate kilisesinin düzenine dahil edildi. Bu, tüm dünyada kullanılan ‘kabul edilen metin’dir.

 

 

1.Hafta 2 - 8 OCAK TARİHLERİ ARASINDA OKUNACAK

Yaşamda ve Ölümde tek teselliniz nedir?

2. Yaşamda ve ölümde bu tesellinin sevincinde ne bilmelisiniz?

 

2.Hafta 9-15 OCAK TARİHLERİ ARASINDA OKUNACAK

3. Istırabını nasıl anlıyorsun?

4. Tanrı’nın Yasası bizden ne talep ediyor?

5. Bütün bunları mükemmel yapabilir misin?

 

3.Hafta 16 - 22 OCAK TARİHLERİ ARASINDA OKUNACAK

6. Tanrı insanları kötü ve aksimi yarattı?

7. Öyleyse insan doğasının bozulmuşluğu nereden gelir?

8. Bizler tamamıyla iyi bir şey yapamayacak kadar kötü olana meyilli durumda, o kadar bozulmuş muyuz?

 

4.Hafta 23 - 29 OCAK TARİHLERİ ARASINDA OKUNACAK

9. Tanrı yasasını yerine getiremeyecek olan bizden yasasını yerine getirmemizi isteyerek adaletsizlik yapmıyor mu?

10. Tanrı böyle bir itaatsizlik ve isyanı cezasız bırakacak mı?

11. Tanrı merhametli değil mi?

 

5.Hafta 30 OCAK - 5 ŞUBAT TARİHLERİ ARASINDA OKUNACAK

12. Tanrı’nın adil olan yargısına göre bu dünyada ve sonraki sonsuzlukta cezayı hak ettiğimize göre bundan nasıl kaçabilir ve Tanrı’nın iyiliğini kazana biliriz?

13. Bu borcu kendimiz ödeyebilir miyiz?

14. Başka bir yaratılmış varlık (yaratık) bizim borcumuzu ödeyebilir mi?

15. Öyleyse nasıl bir aracı ve kurtarıcı aramalıyız?

 

6.Hafta 6 - 12 ŞUBAT TARİHLERİ ARASINDA OKUNACAK

16. Neden tam insan ve tam doğru olmalı?

17. Neden gerçek Tanrı olmalı?

18. Gerçek Tanrı, aynı zamanda gerçek insan ve tamamıyla doğru olan bu aracı kimdir?

19. Bunu nasıl biliyorsunuz?

 

7.Hafta 13 - 19 ŞUBAT TARİHLERİ ARASINDA OKUNACAK

20. Adem’de kayıp olanların hepsi Mesih’te kurtuldu mu?

21. Gerçek iman nedir?

22. O halde bir Hristiyan neye inanmalı?

23. Bu esaslar (maddeler) nelerdir?

 

8.Hafta 20 - 26 ŞUBAT TARİHLERİ ARASINDA OKUNACAK

24. Bu iman esasları kaça ayrılır?

25. Tek bir Tanrı1 olduğu halde neden Baba, Oğul ve Kutsal Ruh

üçlüğünden söz ediyoruz?

 

9.Hafta 27 ŞUBAT - 05 MART TARİHLERİ ARASINDA OKUNACAK

26. ‘Göğün ve yerin Yaradanı, herşeye gücü yeten Baba Tanrı’ dediniz zaman neye inanıyorsunuz?

 

10.Hafta 6 – 12 MART TARİHLERİ ARASINDA OKUNACAK

27. Tanrı’nın sağlayışından ne anlıyorsunuz?

28. Tanrı’nın yaratış ve sağlayış bilgisi bize nasıl yardım eder.

 

11.Hafta 13 - 19 MART TARİHLERİ ARASINDA OKUNACAK

29. Niçin Tanrı Oğlu’na ‘Kurtarıcı’ demek olan Yesu (İsa) denir?

30. Kendilerinde, azizlerde ve başka yerlerde kurtuluş ve güvence arayanlar tek kurtarıcı İsa’ya gerçekten inanıyorlar mı?

 

12.Hafta 20 - 26 MART TARİHLERİ ARASINDA OKUNACAK

31. Neden Ona (İsa’ya) mesh edilmiş anlamında Mesih denir?

32. Niçin sana Hristiyan deniliyor?

 

13.Hafta 27 MART - 2 NİSAN TARİHLERİ ARASINDA OKUNACAK

33. Bizler Tanrı’nın çocuklarıyken neden İsa ‘Biricik Oğul’ olarak adlandırılır?

34. Neden İsa’yı ‘Rabbimiz’ olarak çağırıyoruz?

 

14.Hafta 3 - 9 NİSAN TARİHLERİ ARASINDA OKUNACAK

35. ‘Kutsal Ruh’tan vücut buldu ve bakire Meryem’den doğdu’ ne demektir?

36. Bu kutsal kavramın ve Mesih’in doğumunun size yararı nedir?

 

15.Hafta 10 - 16 NİSAN TARİHLERİ ARASINDA OKUNACAK

37. ‘Acı çekti’ ifadesinden ne anlıyorsunuz?

38. Mesih ‘Pontius Platus zamanında’ yargı olarak neden acı çekti?

39. Başka bir ölüm şekliyle ölmek yerine ‘Çarmıha gerilmek’ önemli mi?

 

16.Hafta 17 – 23 NİSAN TARİHLERİ ARASINDA OKUNACAK

40.Mesih neden ölmek zorundaydı?

41. O (Mesih), neden gömüldü?

42.Mesih için öldüğüne göre neden bizler halen daha ölmek zorundayız?

43.Mesih’in çarmıhta kurban olması ve ölmesinden daha ne menfaatimiz var?

44.İnanç Açıklamasına “Ölüler diyarına indi” ifadesi neden eklenmiştir?

 

17.Hafta 24 - 30 NİSAN TARİHLERİ ARASINDA OKUNACAK

45. Mesih’in dirilişi bize nasıl yarar sağlıyor?

 

18.Hafta 1 - 7 MAYIS TARİHLERİ ARASINDA OKUNACAK

46. ‘O Göğe çıktı’ demenin anlamı nedir?

47. Fakat vaat ettiği gibi dünyanın sonuna kadar Mesih bizimle değil midir?

48. Eğer Onun insansal yönü Tanrısal yönünün olduğu yerde değilse öyleyse Mesih’in iki doğası birbirinden ayrı değil mi?

49. Mesih’in göğe yükselişinin bize yararı nedir?

 

19.Hafta 8 - 14 MAYIS TARİHLERİ ARASINDA OKUNACAK

50. ‘Tanrı’nın sağına oturdu’ ifadesi niçin konulmuştur?

51. Bizim başımız olan Mesih’in görkeminin bize yararı nedir?

52. Mesih’in Geri dönüp ‘dirileri ve ölüleri yargılaması’ sizler için nasıl bir tesellidir?

 

20.Hafta 15 – 21 MAYIS TARİHLERİ ARASINDA OKUNACAK

53. Kutsal Ruh’la ilgili olarak neye inanıyorsunuz?

 

21.Hafta 22 – 28 MAYIS TARİHLERİ ARASINDA OKUNACAK

54. ‘Kutsal evrensel (katolik) kilise’ ile ilgili neye inanıyorsunuz?

55. ‘Kutsalların paydaşlığı’ndan ne anlıyorsunuz?

56. ‘Günahların affı’ ile ilgili olarak neye inanıyorsunuz?

 

22.Hafta 29 MAYIS - 4 HAZİRAN TARİHLERİ ARASINDA OKUNACAK

57. ‘Ölülerin dirilişi’ sizlere nasıl bir teselli olur?

58. İnanç açıklamasının sonsuz yaşamla ilgili maddesi sizi nasıl teselli ediyor?

 

23.Hafta 5 - 11 HAZİRAN TARİHLERİ ARASINDA OKUNACAK

59. Bütün bunlara inanmanın size iyiliği nedir?

60. Tanrı’da nasıl doğru olursunuz?

61. Niçin yalnızca imanla Tanrı’da doğru olduğunuzu söylüyorsunuz?

 

24.Hafta 12 – 18 HAZİRAN TARİHLERİ ARASINDA OKUNACAK

62. Niçin yaptığımız iyi işler bizleri Tanrı’da doğru yapamaz yada en azından doğru sayılmamıza yardım etmez?

63. Bu ve gelecek yaşamda Tanrı’nın ödüllendirmeyi vaat ettiği iyi işlerin bir şey kazanmayacağını nasıl söyleyebilirsiniz?

64. Fakat bu öğretiş insanları umursamaz (ilgisiz) ve kötü yapmıyor mu?

 

25.Hafta 19 – 25 HAZİRAN TARİHLERİ ARASINDA OKUNACAK

65. Yalnızca imanla Mesih’e ve O’nun bereketlerine paydaş olduğumuzdan öyleyse bu iman nereden gelir?

66. Sakramentler nedir?

67. Söz ve Sakrementler imanımızı kurtuluşumuzun tek temeli olarak İsa Mesih’in çarmıh üzerinde kurban oluşuna odaklama amacında mıdır?

68. Yeni Antlaşmada Mesih’in teşkil etmiş olduğu kaç sakrament vardır?

 

26.Hafta 26 HAZİRAN - 2 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA OKUNACAK

69. Mesih’in çarmıhta yaptığı tek kurbanın kişisel olarak sizin için olduğunu vaftiz size nasıl hatırlatıyor ve sizi emin kılıyor?

70. Mesih’in kanıyla ve Ruh’uyla yıkanmak ne demektir?

71. O’nun kanıyla ve Ruh’uyla yıkandığımızın vaftiz suyuyla yıkandığımız kadar gerçek olduğunu Mesih nerede vaat ediyor?

 

27.Hafta 3 - 9 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA OKUNACAK

72. Suyla bu dışsal yıkama günahları yıkar mı?

73. O zaman niçin vaftizi günahlardan arınma ve yeniden doğuş yıkaması olarak Kutsal Ruh adlandırmaktadır?

74. Bebekler de vaftiz edilmeli mi?

 

28.Hafta 10 – 16 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA OKUNACAK

75. Mesih’in çarmıhta tek kurban oluşunu ve O’nun bütün armağanlarını paylaştığımızı Rab’bin Sofrası size nasıl hatırlatır ve sizi bundan emin kılar?

76. Mesih’in çarmıhta parçalanan bedenini yiyip dökülen kanını içmek

ne anlama geliyor?

77. Bu bölünen ekmeği yiyip bu kaseden içmek kadar gerçek, Mesih kendi bedeni ve kanıyla inananları besleyip yenileyeceğini nerede vaat ediyor?

 

29.Hafta 17 – 23 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA OKUNACAK

78. Ekmek ve şarap Mesih’in gerçek bedeni ve kanına dönüşür mü?

79. Öyleyse Mesih neden ekmeği kendi bedeni ve kaseyi kendi kanı olarak yada kanındaki Yeni Antlaşma olarak tanımlıyor? (Pavlus da ‘Mesih’in bedeni ve kanına paydaş olmak’ ifadesini kullanır.)

 

30.Hafta 24 - 30 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA OKUNACAK

80. Rabbin Sofrası Roma Katolikliğinin Mass ayininden nasıl farklıdır?

81. Rabbin Sofrasına kimler yaklaşmalıdır?

82. Söyledikleri ve yaptıklarıyla inançsız ve Tanrısız olduklarını gösterenlerin Rab’bin Sofrasına katılmalarına izin verilebilir mi?

 

31.Hafta 31 TEMMUZ - 6 AĞUSTOS TARİHLERİ ARASINDA OKUNACAK

83. Gökerin anahtarları nelerdir?

84. Müjdeyi vaaz etmek Göksel Krallığı nasıl açar yada kapar?

85. Hristiyan disipliniyle Göksel Krallık nasıl açılır yada kapatılır?

 

32.Hafta 7 - 13 AĞUSTOS TARİHLERİ ARASINDA OKUNACAK

86. Günahlarımızın ıstıraplarından Tanrı’nın lütfuyla yalnızca Mesih aracılığı ile kurtulup bunları kendimiz kazanmadığımız halde neden hala iyi işler yapmak zorundayız?

87. Kendi Nankör ve tövbesiz yaşamlarından Tanrı’ya dönmeyenler kurtulabilirler mi?

 

33.Hafta 14 - 20 AĞUSTOS TARİHLERİ ARASINDA OKUNACAK

88. Gerçek tövbe yada Tanrı’ya dönüş(*) neyi gerekli kılar?

89. Eski benliğin ölmesi nedir?

90. Yeni benliğin dirilmesi nasıldır (nedir)?

91. Yaptığımız iyi işler nelerdir?

 

34.Hafta 21 – 27 AĞUSTOS TARİHLERİ ARASINDA OKUNACAK

92. Rab kendi yasasında ne diyor?

93. Bu emirler kaç bölüme ve nasıl ayrılırlar?

94. İlk emirde Rab ne talep ediyor?

95. Putperestlik nedir?

 

35.Hafta 28 AĞUSTOS - 3 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA OKUNACAK

96. İkinci emirde Tanrı’nın bizden isteği nedir?

97. Öyleyse herhangi bir suret yapmamalı mıyız?

98. Fakat (bilmeyenlerin) cahil insanların öğrenmesine yardımcı araçlar olarak kilisede suretlere izin verilemez mi?

 

36.Hafta 4 – 10 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA OKUNACAK

99. Üçüncü emirde Tanrı’nın bizden isteği nedir?

100. Tanrı’nın ismine küfretmek ve lanet etmek ciddi bir günah mıdır ki Tanrı bunu önlemeyen ve yasaklamayanlara kızgındır?

 

37.Hafta 11 – 17 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA OKUNACAK

101. Fakat Tanrı’nın adını eğer saygıyla kullanıyorsak bir ant içebilir miyiz?

102. Azizler yada diğer yaratılmışlar aracılığı ile yemin edebilir miyiz?

 

38.Hafta 18 – 24 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA OKUNACAK

103. Dördüncü emirde Tanrı’nın sizden isteği nedir?

 

39.Hafta 25 EYLÜL - 1 EKİM TARİHLERİ ARASINDA OKUNACAK

104. Beşinci emirde Tanrı’nın sizden isteği nedir?

 

40.Hafta 2 – 8 EKİM TARİHLERİ ARASINDA OKUNACAK

105. Altıncı emirde Tanrı’nın sizden isteği nedir?

106. Bu emir yalnız öldürmekten mi söz ediyor?

107. Komşumuzu herhangi bir şekilde öldürmemek yeterlimidir?

 

41.Hafta 9 – 15 EKİM TARİHLERİ ARASINDA OKUNACAK

108. Yedinci emirde Tanrı’nın bizden isteği nedir?

109. Tanrı bu emirde zina etmek gibi yalnızca skandal yaratan günahları mı yasaklıyor?

 

42.Hafta 16 – 22 EKİM TARİHLERİ ARASINDA OKUNACAK

110. Sekizinci emirde Tanrı neyi yasaklıyor?

111. Tanrı bu emirde sizden ne talep ediyor?

 

43.Hafta 23 – 29 EKİM TARİHLERİ ARASINDA OKUNACAK

112. Dokuzuncu emirde Tanrı’nın sizden isteği nedir?

 

44.Hafta 30 EKİM - 5 KASIM TARİHLERİ ARASINDA OKUNACAK

113. Onuncu emirde Tanrı’nın sizden isteği nedir?

114. Fakat Tanrı’ya dönenler bu emirlere mükemmel bir şekilde itaat edebilirler mi?

115. Bu hayatta On Emri hiç kimse mükemmel bir şekilde tutamazsa

öyleyse Tanrı niçin onların çok ciddiyetle vaaz edilmesini istiyor?

 

45.Hafta 6 – 12 KASIM TARİHLERİ ARASINDA OKUNACAK

116. Neden Hristiyanlar dua etmek ihtiyacı duyar?

117. Tanrı bizleri dinlemek için nasıl dua etmemizi ister?

118. Tanrı bize ne için dua etmemizi emretti?

119. Bu dua (Rabbin duası) nedir?

 

46.Hafta 13 – 19 KASIM TARİHLERİ ARASINDA OKUNACAK

120. Mesih niçin Tanrı’yı Babamız olarak çağırmamızı emretti?

121. Göklerdeki kelimesi neden vardır?

 

47.Hafta 20 – 26 KASIM TARİHLERİ ARASINDA OKUNACAK

122. İlk istek ne demek istiyor?

 

48.Hafta 27 KASIM - 3 ARALIK TARİHLERİ ARASINDA OKUNACAK

123. İkinci istek ne demek istiyor?

 

49.Hafta 4 – 10 ARALIK TARİHLERİ ARASINDA OKUNACAK

124. Üçüncü istek ne demek istiyor?

 

50.Hafta 11 – 17 ARALIK TARİHLERİ ARASINDA OKUNACAK

125. Dördüncü istek ne demek istiyor?

 

51.Hafta 18 – 24 ARALIK TARİHLERİ ARASINDA OKUNACAK

126. Beşinci istek ne demek istiyor?

 

52.Hafta 25 – 31 ARALIK TARİHLERİ ARASINDA OKUNACAK

127. Altıncı istek ne demek istiyor?

128. Bu duanın sonunda ne demek istiyorsunuz?

129. ‘Amin’ ne demektir?