http://www.hristiyan.net

 

Cevaplar Ana Sayfa

 

Eğer İsa Tanrı’ysa, kime dua etti?

Müslüman’lar İsa’nın tanrılığına ilişkin en çok eleştirdikleri sorular arasında bu soru da yer almaktadır. Bu soruya yanıt Üçlübirlik’te ve İsa’nın yeryüzüne gelip beden almasında yatmaktadır.

Üçlübirlik, tüm yaradılışta tek Tanrı’nın olduğunu anlatan öğretiştir. Bu tek Tanrı üç kişilikten oluşur: Baba, Oğul ve Kutsal Ruh. Üç tanrı yoktur, sadece tek Tanrı vardır. Her biri ayrı kişiliktir, fakat yine de özde her biri tanrısal doğaya sahiptir.

Üçlübirliğe yakın bir benzetmeyi, zaman kavramını yakından inceleyerek bulabiliriz. Zaman geçmiş, şimdiki ve gelecek zamandır. Zamanın üç “kısmı” veya “yönü” vardır. Bu tek olan zaman dışında, “üç” zaman olduğu anlamına gelmez. Her biri bir anlamda ayrıdır, fakat her biri aynı doğayı veya özü taşır. Aynı şekilde, Üçlübirlik aynı doğayı paylaşan üç farklı kişilikten oluşur.

Tanrı’nın Beden Alması

Hristiyanlıkta Üçlübirliğin ikinci kişisi İsa’nın beden alma öğretişine göre, İsa kendi Tanrı doğasına insan doğasını ekledi ve insan oldu.
Kutsal Kitap, İsa’nın beden almış Tanrı olduğunu söyler,
“Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı… Söz, insan olup aramızda yaşadı. O'nun yüceliğini Baba'dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul'un yüceliğini gördük.” (Yuhanna 1:1, 14); ve “Çünkü Tanrılığın bütün doluluğu bedence Mesih'te bulunuyor.” (Koloseliler 2:9). İsa bundan dolayı iki doğaya sahiptir. O hem Tanrı hem de insandır. İsa tamamen insandır, fakat aynı zaman tanrısal doğaya da sahiptir.

TANRI

İNSAN

Kendisine tapınıldı (Matta 2:2,11; 14:33; 28:9)
Kendisine dua edildi (Elç. İşl. 7:59; 1. Korintliler 1:2)
Tanrı ismiyle çağrıldı (Yuhanna 20:28; İbraniler 1:8)
Tanrı’nın Oğlu ismiyle çağrıldı (Markos 1:1)
Günahsızdır (1. Petrus 2:22; İbraniler 4:15)
Herşeyi bildi (Yuhanna 21:17)
Sonsuz yaşam verir (Yuhanna 20:28)
Tanrı’nın tüm doluluğu O’ndadır (Koloseliler 2:9)

Baba’ya tapındı (Yuhanna 17)
Baba’ya dua etti (Yuhanna 17:1)
İnsan olarak çağrıldı (Markos 15:39; Yuhanna 19:5).
İnsanoğlu ismiyle çağrıldı (Yuhanna 19:35-37)
Sınandı (Matta 4:1)
Hikmette büyüdü (Luka 2:52)
Öldü (Romalılar 5:8)
Kemikleri olan bir bedene sahiptir (Luka 24:39)

SONUÇ:
İnsan olarak İsa’nın dua etmeye ihtiyacı vardı. Dua ederken duayı Kendisine  etmiyordu, fakat Baba Tanrı’ya etmekteydi.

Hristiyan.NET'in ek notu: Hristiyan İnancında Dua etmek Tanrı ile konuşmaktır. Ona yüreklerimizden akan isteklerimizi söylemektir. Ancak aslında bunu başaran insan değildir, gerçek imanlıların içindeki Kutsal Ruh, bizim için yüreklerimizden geçenleri, isteklerimizi Tanrı'ya iletir. Yoksa bizimle Tanrı arasında direkt bir bağlantı veya günahlı benliğimizin Tanrı ile bir bağlantısı değil, Kutsal Ruh'un bizim dualarımızı, ruhsal ezgileri, iniltileri, yüreklerimizden geçenleri Tanrı'ya iletmesidir.

Bakınız: İncil Romalılar 8.bölüm: 26. ve 27. ayetler Bunun gibi, Ruh da güçsüzlüğümüzde bize yardım eder. Nasıl dua etmemiz gerektiğini bilmeyiz, ama Ruh'un kendisi, sözle anlatılamayan iniltilerle bizim için aracılık eder. İnsanların yüreklerini araştıran Tanrı, Ruh'un düşüncesinin ne olduğunu bilir. Çünkü Ruh, Tanrı'nın isteğine göre kutsallar için aracılık eder.

Dolayısıyla İsa'nın birisiyle konuşmasıdır bu durum. Aslında bu soru Kutsal Ruh için de sorulmalıdır. Çünkü biz sadece İsa Mesih'in değil, Kutsal Ruh'un da Tanrısal Öz'e sahip olduğunu, Tanrı özelliklerine sahip olduğunu söylüyoruz. Ancak yine de anahtar: Hristiyan İnancında Dua etmenin ne demek olduğudur..

><> ><> ><> ><> ><> ><> ><> ><> ><> ><> ><>