http://www.hristiyan.net

 

İddialara Cevaplar Ana Sayfa

 

 

Tanrı Yaratmaktan Yorulur Mu?

Tanrı’nın Sağ eli var mıdır? İsa Tanrı’nın Sağı’nda Oturdu mu?

 

(Çelişki İddialarına, Saçmalık İddialarına örnek bir tartışma)

 

HristiyanForum.COM

 

 

HristiyanForum.COM (http://www.hristiyanforum.com/forum/index.php)

-   Tanrı (YHVH) (http://www.hristiyanforum.com/forum/forumdisplay.php?f=32)

-   -   Tanrı Yorulur mu? (http://www.hristiyanforum.com/forum/showthread.php?t=1188)

 

BÜLENT SAĞ

10-02-06 23:27


Tanrı Yorulur mu?
 

eğer allah yaratmaktan yorulsaydı yaratmaya başladığı ilk günden beri dünyaya gelen canlıları yaratmaktan yorulmazmıydı. bakın her saniye yaratılış devam ediyor.:D

 

Timoteus

11-02-06 01:48


Re: tanrı hiç yaratmaktan yorulurmu
 

Yaratılış devam ediyor ama ben bunda gülüncek bırsey bulamadım kardeşim...Bence gülmen yanliş..

 

Teofilos

12-02-06 00:41


Cehalet
 

Arkadaş Yaratılış Kitabına atıfta bulunuyor ama, bilmiyor ki inandığı kitapta da "yaratılış" aynı şekilde anlatılmaktadır. :D

 

evangelion

13-02-06 22:33


Re: tanrı hiç yaratmaktan yorulurmu
 

http://www.hristiyan.net/kitabimukad...20.htm#yorulma

 

evangelion

18-02-06 06:14


Tanrı Yorulur mu?
 

Alıntı:


İnsanbiçimci dilin (yani O'nu daha iyi anlamamıza yardım etmek için Tanrı'yı insansal terimlerle açıklayan dilin) kullanımı Kutsal Kitap ayetleri boyunca görülen bir şeydir. Tanrı görülmez, sonsuzdur ve vücudu yoktur. Buna karşın Kutsal Kitap'ta kullanılan insanbiçimci dil, Tanrı'nın "güçlü sağ koluyla" etkin olduğunu söyler (Çıkış 15:16). Bunun anlamı O'nun bir kolu olduğu mudur? Tabii ki, kullanılan bu dil harfi harfine yorumlanmamalıdır. Tanrı bir baba olarak resmedilir ama insansal bir babanın bütün özelliklerini Tanrı'ya atfetmeyiz. Tanrı hakkında yaptığımız bütün tanımlamalarda insansal sözler ve deyişler kullanılır, ama genelde metnin içeriğinden bu tür bir dilin teolojik bir gerçeği anlatmaya çalıştığı anlaşılır. İnsanbiçimci dili harfi harfine algılamak, antik kutsal yazılarda çok bulunan kabul edilmiş edebi tür hakkında tamamen cahil olduğunu göstermektir.

Bu konuda diğer örnekler:

Alıntı:http://www.hristiyan.net

Kitaplar Ana Sayfa

Tanrı Bilgisi Semineri Ana Sayfa

 

TANRI’NIN KENDİSİNİ AÇIKLADIĞI DİĞER YOLLAR


Matta 12:28 Ama ben cinleri Tanrı'nın Ruhuyla[1] kovuyorsam, ...

Tanrı Ruh olmasına rağmen insana ve yaratılışa ait şeyleri kendisi için (kendisini tanımlamak için) kullanıyor:
Levililer 26:11 Konutumu aranızda kuracak, size sırt çevirmeyeceğim

Tanrı Mesih’te bir insan bedenine büründüğü için insan bedenine ait şeyleri kendisini iyi anlamamız ve tanımamız için kullanıyor:
Yuhanna 1:14 Söz insan olup aramızda yaşadı. Biz de O'nun yüceliğini, Baba'dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu olan biricik Oğul'un yüceliğini gördük.

Bundan sonra kilisenin Mesih’in bedeni ve Mesih’in bu bedenin başı olarak tasvir edilmesi bizi şaşırtmaz:
Koloseliler 1:18 Bedenin, yaniinanlılar topluluğunun başı O'dur.
Efesliler 1:22 Her şeyi O'nun ayakları altına sererek O'na bağımlı kıldı. O'nu, bütün varlıkların üzerinde baş olmak üzere inanlılar topluluğuna verdi.

a-) Bedensel uzuvların Tanrı’yı ifade ederken nasıl kullanıldığına bakalım:
Çıkış 33:20 Ancak, yüzümü[2]görmene izin veremem. Çünkü yüzümü gören yaşayamaz.

Mezmur 11:4 RAB kutsal tapınağındadır,
O'nun tahtı göklerdedir,
(Onun gözleri) Bütün insanları görür,
(Gözkapakları) Herkesi sınar.

Tesniye 32:10 Onu kurak bir ülkede,
Issız, uluyan bir çölde buldu,
Onu kuşattı, kayırdı,
Gözbebeği[3] gibi korudu.

Mezmur 55:1 Ey Tanrı, kulak ver duama,
Sırt çevirme yalvarışıma!

Tekvin 6:6 ...Yüreği sızladı.

Yeremya 18:17 Onları düşmanlarının önünde
Doğu rüzgarı gibi dağıtacağım;
Yıkım günü yüzümü değil,
Sırtımı çevireceğim onlara.

Tesniye 8:3 ... İnsanın yalnız ekmekle yaşamadığını, RAB'bin ağzından[4] çıkan her sözle yaşadığını size öğretmek için yaptı bunu.

İşaya 30:27 Bakın, RAB kendisi uzaktan geliyor,
Kızgın öfkeyle kara bulut içinde.
Dudakları gazap dolu,
Dili her şeyi yiyip bitiren ateş sanki.

Çıkış 15:16 Korku ve dehşet düşecek üzerlerine,
Senin halkın geçinceye dek, ya RAB,
Sahip olduğun bu halk geçinceye dek,
Bileğinin gücü karşısında taş kesilecekler.

Sayılar 11:23 RAB, Elim[5] kısaldı mı?" diye yanıtladı,

Çıkış 15:12 Sağ elini uzattın,
Yer yuttu onları.

Çıkış 15:19 Büyücüler Firavun'a, "Bu işte Tanrı'nın parmağı var" dediler.

İşaya 66:1 RAB diyor ki:
"Gökler tahtım,
Yer ayaklarımın taburesidir.

b-) Bundan başka, insana ait duyguların Tanrı için kullanıldığı görmekteyiz:
Tekvin 6:6 İnsanı yarattığına pişman oldu. Yüreği sızladı.

İşaya 62: 5 ... Güvey gelinle nasıl sevinirse,
Tanrın da seninle öyle sevinecek.[6]

Tekvin 8:21 Güzel kokudan hoşnut olan RAB içinden şöyle dedi: "İnsanlar yüzünden yeryüzünü bir daha lanetlemeyeceğim. Çünkü insanın yüreğindeki eğilimler çocukluğundan itibaren kötüdür. Şimdi yaptığım gibi bütün canlıları bir daha yok etmeyeceğim.

Tsefanya 3:17 Tanrın RAB, o güçlü Kurtarıcı seninle. Alabildiğine sevinecek senin için,
Sevgisiyle seni yenileyecek, ezgilerle coşacak.

Mezmur 78: 40 Çölde kaç kez O'na başkaldırdılar, Issız yerlerde O'nu gücendirdiler!

İşaya 63:10 Ama başkaldırıp O'nun Kutsal Ruhu'nu incittiler.

Yeremya 7: 18 Çocuklar odun topluyor, babalar ateş yakıyor, kadınlar Gök Kraliçesi'ne pide pişirmek için hamur yoğuruyor. Beni öfkelendirmek[7] için başka ilahlara dökmelik sunular sunuyorlar. 19 İncittikleri ben miyim, diyor RAB. Hayır, kendilerini inciterek utanca boğuyorlar.

Levililer 26:12 Aranızda yaşayacak, Tanrınız olacağım.

Tesniye 32: 21 Tanrı olmayan ilahlarla
Beni kıskandırdılar;
Değersiz putlarıyla beni öfkelendirdiler...

Tesniye 32:35 Öç benimdir, karşılığını ben vereceğim,

Tesniye 16: 22 Tanrınız RAB'bin nefret ettiği dikili taş dikmeyeceksiniz.

c-) Kutsal Kitap insani işleri ve eylemleri de Tanrı için kullanmaktadır:
Tekvin 18: 21 Onun için inip bakacağım. Duyduğum suçlamalar doğru mu, değil mi göreceğim. Yapıp yapmadıklarını anlayacağım.

Tekvin 11: 5 RAB insanların yaptığı kenti ve kuleyi görmek için aşağıya indi.

İşaya 61:10 RAB'de büyük sevinç bulacağım,
Tanrım'la yüreğim coşacak.
Çünkü çelenkle süslenmiş güvey gibi,
Takılarını kuşanmış gelin gibi,
Bana kurtuluş giysisini giydirdi,
Beni doğruluk kaftanıyla örttü.

Mezmur 7:9 Sen ki akılları, gönülleri sınarsın.

Eyüp 5:17 "İşte, ne mutlu Tanrı'nın eğittiği insana!
Bu yüzden Her Şeye Gücü Yeten'in yola getirişini küçümseme.

Tekvin 21:1 RAB verdiği söz uyarınca Sara'ya iyilik yaptı ve sözünü yerine getirdi.

Çıkış 3: 18 "İsrail ileri gelenleri seni dinleyecekler. Sonra birlikte Mısır Kralı'na gidip, 'İbraniler'in Tanrısı Yahve bizimle görüştü' diyeceksiniz, 'Şimdi izin ver, Tanrımız Yahve'ye kurban kesmek için çölde üç gün yol alalım.'

Yuhanna 15: 2 Bende olup meyve vermeyen her çubuğu kesip atar, her meyve vereni de daha çok versin diye budayıp temizler.

İşaya 49:15 Ama RAB, "Kadın emzikteki çocuğunu unutabilir mi?" diyor, "Rahminden çıkan çocuktan sevecenliği esirger mi? Kadın unutabilir, Ama ben seni asla unutmam.

İşaya 49:16 Bak, adını avuçlarıma kazıdım,
Duvarlarını gözlüyorum sürekli.

Tesniye 32:39 Artık anlayın ki, Ben, evet Ben O'yum,
Benden başka tanrı yoktur!
Öldüren de, yaşatan da,
Yaralayan da, iyileştiren de Benim.
Kimse elimden kurtaramaz.

I.Samuel 1: 11 ...: "Ey Her Şeye Egemen RAB, cariyenin kaygısına gerçekten bakıp beni anımsar,[8] cariyeni unutmayıp bana bir erkek çocuk verirsen, yaşamı boyunca onu sana adayacağım.

Hakimler 6:13 Gidyon, "Ey Efendim, eğer RAB bizimleyse bütün bunlar neden başımıza geldi?" diye karşılık verdi, "Atalarımız RAB'bin bizi Mısır'dan çıkardığını söylemediler mi? Bize anlattıkları RAB'bin bütün o harikaları nerede? RAB bizi terk etti, Midyanlılar'ın eline teslim etti.

İşaya 11:4 Yoksulları adaletle yargılayacak,
Yeryüzünde ezilenler için dürüstçe karar verecek.
Dünyayı ağzının değneğiyle cezalandıracak,
Kötüleri soluğuyla öldürecek.

Çıkış 2: 24 Tanrı iniltilerini duydu. İbrahim, İshak ve Yakup'la yaptığı antlaşmayı anımsadı. 25 İsrailoğulları'na baktı ve onlara ilgi gösterdi.

Tekvin 38:7 Yahuda'nın ilk oğlu Er, RAB'bin gözünde kötüydü. Bu yüzden RAB onu öldürdü.

İşaya 5: 6 Viraneye çevireceğim onu; budanmayacak, çapalanmayacak; dikenli çalılar bitecek her yanında. Üzerine yağmur yağdırmasınlar diye bulutlara buyruk vereceğim."

Mezmur 18: 15 Denizin dibi göründü, Yeryüzünün temelleri açığa çıktı, ya RAB,
Senin azarlamandan,
Burnundan çıkan güçlü soluktan.

Mezmur 3: 4 RAB'be seslenirim,
Yanıt verir bana kutsal dağından:

Mezmur 11: 4 RAB kutsal tapınağındadır,
O'nun tahtı göklerdedir,
Bütün insanları görür,
Herkesi sınar.
5 RAB doğru insanı sınar,
Kötüden, zorbalığı sevenden tiksinir.

Mezmur 68: 1 Kalksın Tanrı, dağılsın düşmanları,
Kaçsın önünden O'ndan nefret edenler!

Mezmur 147: 3 O kırık kalplileri iyileştirir,
Yaralarını sarar

Mezmur 103: 3 Bütün suçlarını bağışlayan,
Bütün hastalıklarını iyileştiren,

Mezmur 51:2 Tümüyle yıka beni suçumdan,
Arıt beni günahımdan.

Mezmur 8:5 Nerdeyse bir tanrı yaptın onu,
Başına şan şeref tacı koydun:

Mezmur 58: 11 O zaman insanlar, "Gerçekten doğrulara ödül var" diyecek,
"Gerçekten dünyayı yargılayan bir Tanrı var:"

Mezmur 78:1 Dinle, ey halkım, öğrettiklerimi,
Kulak verağzımdan çıkan sözlere:

Eyüp 10:2 Tanrı'ya: Beni suçlama diyeceğim,
Ama söyle, niçin benimle çekişiyorsun:

Mezmur 78: 65 O zaman Rab uykudan uyanır gibi,
Şarabın rehavetinden ayılan bir yiğit gibi oldu:

Çıkış 25: 22 Seninle orada, Levha Sandığı'nın üstündeki Keruvlar arasında, kapağın üzerinde görüşeceğim ve İsrailliler için sana buyruklar vereceğim.

Çıkış 12: 12 "O gece Mısır'dan geçeceğim. Hem insanların hem de hayvanların bütün ilk doğanlarını öldüreceğim. Mısır'ın bütün ilahlarını yargılayacağım. Ben RAB'bim.

Çıkış 34: 1 RAB Musa'ya, "Öncekiler gibi iki taş levha kes" dedi, "Kırdığın levhaların üzerindeki sözleri onlara yazacağım:

Tekvin 2:2 Tanrı yapmakta olduğu işi yedinci gün bitirdi: O gün işi bırakıp dinlendi.

Yuhanna 5:17 Ama İsa onlara şu karşılığı verdi: «Babam hâlâ çalışmaktadır, ben de çalışıyorum.»

d-) Yaratılışa ait varlıklar ve insanların kendilerinin yaptıkları şeyler de Tanrı’yı ifade etmek için kullanılmaktadır:
Mezmur 84: 11 ÇünküRAB Tanrı bir güneş, bir kalkandır.

Yuhanna 15:1 Ben gerçek asmayım ve Babam bağcıdır.

Mezmur 27: 1 RAB benim ışığım, kurtuluşumdur,
Kimseden korkmam.

Mezmur 36:9 Çünkü yaşam kaynağı sensin,
Senin ışığınla aydınlanırız.

Mezmur 119:114 Sığınağım ve kalkanım sensin,
Senin sözüne umut bağlarım.

Mezmur 9: 9 RAB ezilenler için bir sığınak,
Sıkıntılı günlerde bir kaledir.

Mezmur 121: 5 ... O sağ yanında sana gölgedir.

Süleymanın Meselleri 18:10 RAB'bin adı güçlü kuledir,
Ona sığınan doğru kişi için korunaktır.

Tesniye 32:4 O Kaya'dır, işleri kusursuzdur,
Bütün yolları doğrudur:
O haksızlık etmeyen güvenilir Tanrı'dır.
Doğru ve adildir.

Vahiy 21:22 Kentte tapınak görmedim. Çünkü gücü her şeye yeten Rab Tanrı ve Kuzu, kentin tapınağıdır.

Vahiy 22:16 «Ben İsa, inanlı topluluklarıyla ilgili olan bu tanıklığı sizlere iletsin diye meleğimi gönderdim. Davut'un kökünden ve soyundan olan ben'im, parlak sabah yıldızı ben'im.

Yeremya 2:13 Çünkü halkım iki kötülük yaptı:
Beni, diri suların pınarını bıraktı,
Kendilerine sarnıçlar,
Su tutmayan çatlak sarnıçlar kazdı.

Yuhanna 4:10 İsa kadına şu cevabı verdi: «Eğer sen Tanrı'nın armağanını ve sana, `Bana su ver, içeyim' diyenin kim olduğunu bilseydin, sen O'ndan dilerdin, O da sana yaşam suyunu verirdi.»

Yuhanna 6:35 İsa, «Yaşam ekmeği ben'im. Bana gelen asla acıkmaz, bana iman eden hiçbir zaman susamaz» dedi.

Yuhanna 6: 55 Çünkü bedenim gerçek yiyecek, kanım gerçek içecektir.

Yuhanna 14:6 İsa ona, «Yol, gerçek ve yaşam ben'im» dedi.

Mezmur 91: 1 Yüceler Yücesi'nin barınağında oturan,
Her Şeye Gücü Yeten'in gölgesinde barınır.

İbraniler 12:29 Çünkü Tanrımız yakıp tüketen bir ateştir.

İşaya 31:4 Çünkü RAB bana dedi ki:
"Avının başında homurdanan aslan
Bir araya çağrılan çoban topluluğunun
Bağırıp çağırmasından yılmadığı, gürültüsüne aldırmadığı gibi, Her Şeye Egemen RAB de Siyon Dağı'nın doruğuna inip savaşacak.

İşaya 53:7 O baskı görüp eziyet çektiyse de
Ağzını açmadı. Kesime götürülen kuzu gibi,
Kırkıcıların önünde sessizce duran koyun gibi
Açmadı ağzını.

Tesniye 32:11 Yuvasında yavrularını uçmaya kışkırtan, Onların üzerinde kanat çırpan bir kartal gibi, Kanatlarını gerip onları aldı,
Ve onları kanatları üzerinde taşıdı.

e-) Kutsal Kitapta insanlara ait mesleklerle ve insanlara ait olan toplumsal statüler bazen Tanrı’nın ifade edilmesi için kullanılmıştır:

Mezmur 23: 1 RAB çobanımdır,
Eksiğim olmaz.

İşaya 33:22 Çünkü yargıcımız RAB'dir;
Yasamızı koyan RAB'dir,
Kralımız RAB'dir, bizi O kurtaracak.

Çıkış 15: 3 Savaş eridir RAB,

Çıkış 15: 26 "Ben, Tanrınız Yahve'nin sözünü dikkatle dinler, gözümde doğru olanı yapar, buyruklarıma kulak verir, bütün kurallarıma uyarsanız, Mısırlılara verdiğim hastalıkların hiçbirini size vermeyeceğim" dedi, "Çünkü size şifa veren RAB benim."

Yuhanna 15:1 «Ben gerçek asmayım ve Babam bağcıdır.

Mezmur 121: 5 Senin koruyucun RAB'dir,

İbraniler 11:10 Çünkü mimarı ve yapıcısı Tanrı olan sağlam temelli kenti bekliyordu.

Tesniye 32:6 RAB'be böyle mi karşılık verilir,
Ey akılsız ve bilgelikten yoksun halk?
Sizi yaratan, size biçim veren,
Babanız, yaratıcınız O değil mi?

Tesniye 8:5 Tanrınız RAB'bin, çocuğunu eğiten bir baba gibi, sizi nasıl eğittiğini anlayın.[1] Tekvin 1:2

[2] Çıkış 33:23, Matta 18:10, Esinleme 22:4

[3] Mezmur 17:8a

[4] Eyüp 11:5

[5] Mezmur 74:11

[6] İşaya 65:19

[7] Mezmur 2:5

[8] Tekvin 8:1
 

HristiyanForum.com © 2005

Powered by vBulletin Version 3.5.3
Copyright ©2000 - 2006, Jelsoft Enterprises Ltd.

Foruma gönderilen mesajlar moderatörlerin onayından geçtikten sonra yayınlanırlar.
Foruma üye olmakla tüm kuralları ve yöneticilerin vermiş olduğu kararları kabul etmiş sayılırlar.
Üyelerin forumdaki ve chat odasındaki mesajları, HristiyanForum.COM'u bağlamaz, sorumlu kılmaz.

 
Hristiyan.Net'i Açılış Sayfanız yapmak için tıklayınız.
9 Ağustos 2003 tarihinden beri  sayfa gösterimi aldık.
Destek olmak ya da reklam vermek için, lütfen webmaster@hristiyan.net adresine mail atınız.