http://www.hristiyan.net/

 

http://www.incil.biz

 

CEVAPLAR

 

Bu bölümümüzde Hıristiyanlık hakkındaki en çok sorulan soruları konulara ayırarak cevaplarını size sunacağız.

 

 

 

İNCİL HAKKINDAKİ SORULARA CEVAPLAR

 

MAKALE  >> İncil’de gerçekten de çelişki var mı? (Wiliam MacDonald)

 

MAKALE  >> Neden Matta, Markos, Luka, Yuhanna? (Wiliam MacDonald)

 

MAKALE  >> İncil nasıl yazıldı? (Prof.Dr. F.F.Bruce)

 

MAKALE  >> Kutsal Kitap Metinleri Güvenilir midir? (Jimmy Williams)

 

MAKALE  >> Tomas (Thomas) İncil'i nedir? (Gökhan Kaya)

 

MAKALE  >> Barnaba (Barnabas) İncil'i nedir? (Daniel Wickwire)

 

MAKALE  >> İznik Konsili’nde ne oldu? (Daniel Wickwire)

 

MAKALE  >> Ölüdeniz (Kumran) Yazmaları Nedir? - Gerçek İncil, Vatikan'da Katolik Kilisesi tarafından mı saklanıyor?  (Derleme)

(Bazı art niyetli kişiler halen daha ”Gerçek İncil, Vatikan'da Katolik Kilisesi saklıyor” gibi bir iddiada bulunmaktadırlar. Bu linkte öncelikle ilgili belgeler hakkında tarihsel belgelerle ispatlar vardır, daha sonra en son mesajda ise hristiyan olmayan bir Türk tarihçinin sözlerinden alıntı yapılarak, bu konudaki kafa karışıklıklarının, iftiraların kökeni belirtilmektedir.)

 

MAKALE  >> Çelişki iddialarına örnek bir tartışma  (Derleme)

(Bazı art niyetli kişiler Kutsal Kitap’ta geçen Tanrı’nın yorulması ayetlerinde, gerçekten de Tanrı’nın yorulduğunun söylendiğini iddia edip, “bunu bir çelişkiymiş gibi sunuyorlar”. Oysaki Tanrı kendini anlatırken insanların diliyle anlatıyor, insanların anlayacağı şekilde anlatıyor, insanların kullandığı sözcüklerle, deyimlerle anlatıyor. Buna “insanbiçimci dil” denir. Örneğin Tanrı’nın güçlü sağ eli belirtilir, Çıkış 15:16’da bunu okuyabilirsiniz. Ama bu ayetler Tanrı’nın güçlü sağ elinden mi bahsetmektedir gerçekten de? Yoksa burada daha farklı bir gerçek, insanların anlayacağı şekilde mi anlatılmaktadır? İşte yukarıdaki link bu tür iddialara bir örnek cevap niteliği taşımaktadır. http://www.hristiyan.net/tanribilgisi/TB-4.htm adresinden de bahsettiğim insanbiçimci dilin kullanıldığı Kutsal Kitap ayetlerini inceleyebilirsiniz. Ayrıca bu tür konulardaki yorumlar için: http://www.hristiyan.net/yorumbilimi/yorumbilimi//yb4.htm kontrol edilebilir.)

 

KİTAP  >> Yahudi, Hristiyan ve İslam kaynaklarına göre, Kutsal Kitap'ın Değişmezliği (Daniel Wickwire)

(Geniş kapsamlı, detaylı ve referanslıdır, TAVSİYE EDİLİR)

 

KİTAP  >> Evet Kitabı Mukaddes Tanrı Sözü’dür! (Lütfi Ekinci)

(Genel olarak İncil hakkında Edip Yüksel’in çelişki iddialarına cevap veren bir kitaptır, geniş kapsamlı ve detaylıdır.)

 

KİTAP  >> Hükum Gerektiren Kanıt – Evidence That Demands A Verdict  (Josh McDowell)

(Sitedeki en büyük kitaplardan biridir, oldukça detaylı, geniş kapsamlı, referanslıdır, birçok tarihsel belge ile ispatlar sunmaktadır.)

 

 

 

 

 

ÜÇLÜ BİRLİK – İSA MESİH HAKKINDAKİ İDDİALARA CEVAPLAR

 

MAKALE  >> Tanrı’nın Oğlu Olamaz! (mı?) (Matthew J. Slick)

 

MAKALE  >> Tanrı sonsuzdur. Madde ise sınırlıdır. O zaman Tanrı bir insan olamaz! (mı?) (Matthew J. Slick)

 

MAKALE  >> Tanrı ayartılamaz, İsa ise sınandı, bundan dolayı; İsa Tanrı olamaz! (mı?) (Matthew J. Slick)

 

MAKALE  >> Eğer İsa Tanrı’ysa, kime dua etti? (Matthew J. Slick)

 

MAKALE   >> İsa Mesih’in Tarihsel gerçekliği (Prof. Dr. Sir Norman Anderson)

 

MAKALE   >> Çağdaş Bilim ve İsa Mesih`in Dirilişi Hakkında Tarihsel Kanıt

 

MAKALE   >>  Kutsal Kitap'ta İsa Mesih (Rev. İlhan Keskinöz)

 

MAKALE   >>  Kutsal Kitap'ta Üçlü Birlik (Rev. İlhan Keskinöz)

 

MAKALE  >> Tanrı'yı anlayabilmek

 

MAKALE  >> Üçlü Birliğin Mantığı Nedir?

 

KİTAP  >> İsa Mesih’in Tanrılığı’nın Tevrat, Zebur ve İncil’e dayalı Savunması (Josh McDowell)

(İçinde, hristiyanlar için bir ders niteliğinde olabilecek seviyede detaylı olarak, Kutsal Kitaplar üzerinden İsa’nın Mesihliği’nin, Tanrılığı’nın açıklaması, dayandığı ayetlerin listesi vardır. TAVSİYE EDİLİR)

 

 

 

 

 

 

TARİHSEL DELİLLER

 

MAKALE  >> Hıristiyanlığın Mimarı Pavlus Mudur ? (Rev. İlhan Keskinöz)

 

MAKALE   >> İsa Mesih’in Tarihsel gerçekliği (Prof. Dr. Sir Norman Anderson)

 

MAKALE   >> Çağdaş Bilim ve İsa Mesih`in Dirilişi Hakkında Tarihsel Kanıt

 

MAKALE  >> Ölüdeniz (Kumran) Yazmaları Nedir?  (Derleme)

 

KİTAP  >> Hükum Gerektiren Kanıt – Evidence That Demands A Verdict  (Josh McDowell)

(Sitedeki en büyük kitaplardan biridir, oldukça detaylı, geniş kapsamlı, referanslıdır, birçok tarihsel belge ile ispatlar sunmaktadır.)

 

KİTAP  >> Yahudi, Hristiyan ve İslam kaynaklarına göre, Kutsal Kitap'ın Değişmezliği (Daniel Wickwire)

(Geniş kapsamlı, detaylı ve referanslıdır, TAVSİYE EDİLİR)

 

 

 

 

 

 

İSLAMİ İDDİALARA CEVAPLAR

 

MAKALE  >> Acaba Kur'an’ın dışında Muhammet'le ilgili bir bildiri var mıdır?

 

MAKALE  >>  Acaba İncil’de İslam Peygamberi Muhammed’den bahsedilmekte midir? İncil’de “Ahmed” müjdelenmiş midir?

 

MAKALE  >> Tanrı’nın Oğlu Olamaz! (mı?) (Matthew J. Slick)

 

MAKALE  >> Tanrı sonsuzdur. Madde ise sınırlıdır. O zaman Tanrı bir insan olamaz! (mı?) (Matthew J. Slick)

 

MAKALE  >> Tanrı ayartılamaz, İsa ise sınandı, bundan dolayı; İsa Tanrı olamaz! (mı?) (Matthew J. Slick)

 

MAKALE  >> Eğer İsa Tanrı’ysa, kime dua etti? (Matthew J. Slick)

 

MAKALE  >> Tanrı'yı anlayabilmek

 

MAKALE  >> Üçlü Birliğin Mantığı Nedir?

 

MAKALE  >> Tomas (Thomas) İncil'i nedir? (Gökhan Kaya)

 

MAKALE  >> Barnaba (Barnabas) İncil'i nedir? (Daniel Wickwire)

 

MAKALE  >> İznik Konsili’nde ne oldu? (Daniel Wickwire)

 

MAKALE  >> Ölüdeniz (Kumran) Yazmaları Nedir?  (Derleme)

 

KİTAP  >> Yahudi, Hristiyan ve İslam kaynaklarına göre, Kutsal Kitap'ın Değişmezliği (Daniel Wickwire)

(Geniş kapsamlı, detaylı ve referanslıdır, TAVSİYE EDİLİR)

 

KİTAP  >> Evet Kitabı Mukaddes Tanrı Sözü’dür! (Lütfi Ekinci)

(Genel olarak İncil hakkında Edip Yüksel’in çelişki iddialarına cevap veren bir kitaptır, geniş kapsamlı ve detaylıdır.)

 

KİTAP  >> İsa Mesih’in Tanrılığı’nın Tevrat, Zebur ve İncil’e dayalı Savunması (Josh McDowell)

(İçinde, hristiyanlar için bir ders niteliğinde olabilecek seviyede detaylı olarak, Kutsal Kitaplar üzerinden İsa’nın Mesihliği’nin, Tanrılığı’nın açıklaması, dayandığı ayetlerin listesi vardır. TAVSİYE EDİLİR)

 

KİTAP  >> Hükum Gerektiren Kanıt – Evidence That Demands A Verdict  (Josh McDowell)

(Sitedeki en büyük kitaplardan biridir, oldukça detaylı, geniş kapsamlı, referanslıdır, birçok tarihsel belge ile ispatlar sunmaktadır.)

 

 

 

 

 

 

 

 

ATEİZM – MANTIKSAL SORUNLAR

 

MAKALE  >> Neden Ateist Değilim? (Fikret Böcek)

 

MAKALE  >> Tanrı'yı anlayabilmek

 

MAKALE  >> Üçlü Birliğin Mantığı Nedir?

 

KİTAP  >> Hükum Gerektiren Kanıt – Evidence That Demands A Verdict  (Josh McDowell)

(Sitedeki en büyük kitaplardan biridir, oldukça detaylı, geniş kapsamlı, referanslıdır, birçok tarihsel belge ile ispatlar sunmaktadır.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hristiyan.Net'i Açılış Sayfanız yapmak için tıklayınız.
9 Ağustos 2003 tarihinden beri  sayfa gösterimi aldık.
Destek olmak ya da reklam vermek için, lütfen webmaster@hristiyan.net adresine mail atınız.